Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018

Ngày 18-7-2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 - 2018.

          Theo đó, nội dung tổng kết là đánh giá tình hình xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thực hiện Luật được Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương; kết quả tác động của công tác phòng, chống bạo lực gia đình đối với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua; kết quả triển khai tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn thực hiện Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình; những tồn tại, hạn chế, bất cập trong các quy định của Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, công tác tổ chức thực hiện các quy định của Luật, xác định và phân tích rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan của hạn chế, bấp cập; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

          Thời gian thực hiện tổng kết: từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 9 năm 2018, trong đó:

          -Các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tổng kết từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 8 năm 2018;

          -Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật dự kiến trong tháng 9 năm 2018.

                                                                                                   HOA LÝ     

Tin liên quan
Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới năm 2018    12/10/2018
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ I, năm 2018”    04/10/2018
Hội nghị trực tuyến của Chính phủ Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018    25/09/2018
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”    04/09/2018
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu    08/08/2018
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”    08/08/2018
Thực trạng và một số giải pháp thực hiện Tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hoá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    02/08/2018
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và Tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”; Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đội phòng,chống bạo lực gia đình của 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Gạo    01/08/2018
Liên hoan “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững”; Đội phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Tiền Giang lần thứ IV năm 2018    01/08/2018
Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018    01/08/2018

Liên kết Liên kết