Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai Luật Du lịch năm 2017

Chiều ngày 29 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã triển khai Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Luật Du lịch năn 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và thay thế Luật Du lịch số 44//2005/QH11. Luật Du lịch năm 2017 gồm có 9 chương, 78 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 55 điều, quy định mới 21 điều và giữ nguyên 2 điều, được bố cục theo hướng hợp lý hơn so với Luật Du lịch năm 2005 (Giảm 2 chương, 10 điều so với Luật Du lịch năm 2005).

Một số điểm mới theo quy định của Luật Du lịch năm 2017 cụ thể bao gồm: Một là, chỉ xếp hạng từ 1-5 sao cho 4 loại cơ sở lưu trú: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch và tàu thủy lưu trú du lịch; Thẩm quyền công nhận cũng được phân cấp mạnh cho cấp tỉnh (1 – 3 sao), Tổng cục Du lịch chỉ thẩm định xếp hạng 4 và 5 sao; Đối với các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng Luật Du lịch năm 2017 quy định tái thẩm định, công nhận lại hạng có thời 5 năm; bổ sung quy định thu hồi quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch khi không duy trì chất lượng theo tiêu chuẩn đã được công nhận; bổ sung trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch. Hai là, điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, nội địa và tại điểm được quy định thống nhất, đơn giản hơn, yêu cầu về trình độ chuyên môn của người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế được điều chỉnh từ trình độ cử nhân chuyên ngành hướng dẫn du lịch xuống trình độ cao đẳng chuyên ngành hướng dẫn du lịch, thời hạn của thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa là 5 năm thay vì 3 năm như Luật năm 2005;….

Luật Du lịch năm 2017 được ban hành nhằm đảm bảo tính minh bạch, khả thi, đáp ứng yêu cầu, hiệu quả thi hành Hiến pháp năm 2013; đồng bộ với các bộ luật, luật mới được ban hành; thiết lập cơ chế pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp phát của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động du lịch, nâng cao nhận thức, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch, tạo cơ sở pháp lý nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Luật Du lịch năm 2017 đã khẳng định vai trò du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang tính xã hội cao; phát triển có trọng tâm, trong điểm đồng thời cả du lịch quốc tế và du lịch nội địa; phân rõ trách nhiệm của các cơ quan ở Trung ương và chính quyền các cấp ở địa phương./.

 

                                                                                      Ngọc Nguyệt

 

 

Tin liên quan
Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch    25/09/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Tiền Giang năm 2019    21/09/2018
Tiền Giang đón tiếp đoàn báo chí, các hãng lữ hành quốc tế khảo sát sản phẩm du lịch của tỉnh    12/09/2018
Tiền Giang tham gia Hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh.    12/09/2018
Hội thảo “Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch sinh thái và tâm linh huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang”    01/08/2018
Hội thi nghiệp vụ buồng toàn quốc năm 2018    04/07/2018
Hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” năm 2017.    16/05/2018
Khách du lịch tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5    03/05/2018
Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2018 tại thành phố Cần Thơ    27/04/2018
Khai trương Khách sạn Cửu Long thuộc Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang    26/04/2018

Liên kết Liên kết