Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, tuyên truyền, vận động cho Ban Chủ nhiệm CLB gia đình phát triển bền vững, Đội Phòng, chống bạo lực gia đình đơn vị huyện Chợ Gạo điểm thực hiện Mô hình Gia đình - Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2017 – 2018.

Ngày 31 tháng 8 năm 2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thường Trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh tổ chức tập huấn cho Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ; Công Chức Văn hóa - Xã hội và Ban Chủ nhiệm CLB gia đình phát triển bền vững, Đội Phòng, chống bạo lực gia đình đơn vị huyện Chợ Gạo điểm thực hiện Mô hình Gia đình - Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2017 – 2018 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo.

Đến dự buổi tập huấn có 292 cán bộ (Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiêp Phụ nữ, Công chức Văn hoá - Xã hội 19 xã, thị trấn và đại diện Ban Chủ nhiệm CLB gia đình phát triển bền vững, Đội Phòng, chống bạo lực gia đình ấp - khu phố) của huyện Chợ Gạo.

Trong lớp tập huấn các đại biểu tham dự lớp tập huấn sẽ được báo cáo viên truyền đạt một số chuyên đề như: Thực trạng và vai trò gia đình Việt Nam trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế; Nội dung quản lý nhà nước về gia đình; Kế hoạch hoạt động công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2016 - 2020; Các văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình; Hướng dẫn xây dựng và củng cố hoạt động Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; Một số kỹ năng trong điều hành sinh hoạt câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững.

Thông qua lớp tập huấn các đại biểu đã được trang bị những kiến thức cơ bản về nội dung thực hiện nhằm nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, từng gia đình, cộng đồng trong công tác xây dựng gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn huyện; góp phần xây dựng gia đình ngày càng phát triển bền vững và là tế bào của xã hội. Phấn đấu xây dựng huyện Chợ Gạo đạt chuẩn Mô hình Gia đình (CLB Gia đình phát triển bền vững và Đội Phòng, chống bạo lực gia đình) vào năm 2018./.

                                                                                                           

Thanh Lan 

 

 

Tin liên quan
Tọa đàm “Giải pháp kéo giảm tình trạng ly hôn trong gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.    21/03/2018
Tọa đàm “Giải pháp kéo giảm tình trạng ly hôn trong gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.    07/03/2018
Ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”    18/01/2018
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền “Chung tay xây dựng nông thôn mới”.    27/12/2017
Trao 24 giải thưởng Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới    15/11/2017
Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới    13/11/2017
Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017    06/11/2017
Thẩm định Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất trong xây dựng nông thôn mới năm 2017.    30/10/2017
GHI NHẬN KẾT QUẢ LIÊN HOAN BAN CHỦ NHIỆM ẤP - KHU PHỐ VĂN HÓA TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2017    27/10/2017
Ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thi Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017    27/10/2017

Liên kết Liên kết