Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

SỞ VHTTDL TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2017

Từ ngày 12 đến 20 tháng 9 năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 02 lớp tập huấn "Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã về công tác gia đình" giai đoạn 2017 - 2020. Cho 496 Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công chức Văn hóa – Xã hội của 173 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tập huấn mỗi lớp là 03 ngày, các đại biểu tham dự lớp tập huấn sẽ được báo cáo viên truyền đạt một số chuyên đề như: Thực trạng và vai trò gia đình Việt Nam trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế; Các văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình; Nội dung quản lý nhà nước về gia đình; Kế hoạch hoạt động công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2016 - 2020; Hướng dẫn mô hình Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; xây dựng Đội phòng, chống BLGĐ và xây dựng củng cố hoạt động Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; Một số kỹ năng trong điều hành sinh hoạt câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Giới thiệu các Chuyên đề sinh hoạt Câu lạc bộ.

Đây là những kiến thức cơ bản để các đại biểu vận dụng thực hiện tốt công tác tham mưu Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực gia đình, chống bạo lực gia đình, trong những năm tiếp theo.

 

Kết thúc lớp tập huấn, nhà trường đã trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho 496 học viên của 02 lớp./.

                                                                             Thanh Lan

Tin liên quan
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”    04/09/2018
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu    08/08/2018
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”    08/08/2018
Thực trạng và một số giải pháp thực hiện Tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hoá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    02/08/2018
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và Tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”; Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đội phòng,chống bạo lực gia đình của 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Gạo    01/08/2018
Liên hoan “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững”; Đội phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Tiền Giang lần thứ IV năm 2018    01/08/2018
Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018    01/08/2018
Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực, kỹ năng của cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, giúp việc cho BCĐ công tác gia đình cấp huyên, cấp xã năm 2018    09/07/2018
Hội nghị sơ kết 05 năm ngày Quốc tế Hạnh phúc và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ    04/07/2018
Những giá trị của bữa cơm gia đình Việt    25/06/2018

Liên kết Liên kết