Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền “Chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tham gia thực hiện phát triển văn hóa nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nội dung tuyên truyền "Chung tay xây dựng nông thôn mới"năm 2017.

Năm nay, công tác tuyên truyền "Chung tay xây dựng nông thôn mới" sẽ được tổ chức dưới nhiều hình thức như: tổ chức hội thi "Chung tay xây dựng nông thôn mới: tại cụm phía Đông (Nhà Văn hóa xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông) và cụm phía Tây (Nhà Văn hóa xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) cho các đối tượng là cán bộ các xã, ấp và nhân dân trên địa bàn 22 xã được chọn xây dựng nông thôn mới năm 2017; Sinh hoạt Câu lạc bộ chuyên đề theo cụm huyện về "Xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã văn hóa là góp phần xây dựng nông thôn mới". Đồng thời, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau: tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân tại các xã điểm nông thôn mới của tỉnh về các chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước, các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo tỉnh Tiền Giang trong việc thực hiện phát triển văn hóa nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, kinh nghiệm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới,….

Công tác tuyên truyền "Chung tay xây dựng nông thôn mới"năm 2017 sẽ nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác xây dựng nông thôn mới; góp phần tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới của tỉnh Tiền Giang; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của thế giới trong quá trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà./.

 

                                                                                     Mỹ Ngọc

 

 

     

                                                        

     

Tin liên quan
Tọa đàm “Giải pháp kéo giảm tình trạng ly hôn trong gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.    21/03/2018
Tọa đàm “Giải pháp kéo giảm tình trạng ly hôn trong gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.    07/03/2018
Ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”    18/01/2018
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền “Chung tay xây dựng nông thôn mới”.    27/12/2017
Trao 24 giải thưởng Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới    15/11/2017
Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới    13/11/2017
Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017    06/11/2017
Thẩm định Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất trong xây dựng nông thôn mới năm 2017.    30/10/2017
GHI NHẬN KẾT QUẢ LIÊN HOAN BAN CHỦ NHIỆM ẤP - KHU PHỐ VĂN HÓA TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2017    27/10/2017
Ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thi Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017    27/10/2017

Liên kết Liên kết