Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang tổ chức lớp tập huấn Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, giúp việc cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang tổ chức lớp tập huấn Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, giúp việc cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai, thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

  

Sáng ngày 07/8/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Tiền Giang tổ chức khai giảng lớp tập huấn Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, giúp việc cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai, thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 cho 200 đại biểu đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa cấp huyện; Ủy ban Mặt trận và Công chức Văn hóa – Xã hội cấp xã của 5 đơn vị huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, huyện Châu Thành, huyện Tân Phước.

Đến dự lễ khai giảng có ông Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chánh Văn Phòng Ban Chỉ đạo  Phong trào "TDĐKXDĐSVH" tỉnh và các phòng, đơn vị trực thuộc sở.

Thời gian tập huấn diễn ra từ ngày 07/8– 11/8/2017, các đại biểu tham dự lớp tập huấn sẽ được báo cáo viên truyền đạt một số chuyên đề như: Thực trạng và phương hướng, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017 – 2020; Kỹ năng quản lý và tổ chức các hoạt động trong các thiết chế văn hóa trên địa bàn xã; Thực trạng công tác xây dựng nông thôn mới và định hướng thực hiện giai đoạn 2017 – 2020; Hướng dẫn thực hiện, đánh giá và thẩm định đạt Tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa); Tiêu chí số 16 (Văn hóa) trong xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Hướng dẫn thực hiện Quy định Tiêu chuẩn và Quy trình công nhận các danh hiệu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2012  và Quyết định 1939/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1665/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020; Đề án truyền thông về phát triển Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Thực trạng công tác xây dựng "Gia đình văn hóa"; "Ấp - Khu phố văn hóa"; "Cơ sở thờ tự văn hóa"; Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Ngoài chương trình được báo cáo viên truyền đạt tại lớp, các học viên có 01 ngày thảo luận trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện công tác tham mưu và tổ chức công tác triển khai, thực hiện phong trào tại địa phương.

Sau 05 ngày tham gia lớp tập huấn tất cả các đại biểu sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về nội dung thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 góp phần nâng cao nhận thức và tầm quan trọng trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang/.

Thanh Lan

Tin liên quan
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”    04/09/2018
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu    08/08/2018
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”    08/08/2018
Thực trạng và một số giải pháp thực hiện Tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hoá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    02/08/2018
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và Tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”; Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đội phòng,chống bạo lực gia đình của 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Gạo    01/08/2018
Liên hoan “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững”; Đội phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Tiền Giang lần thứ IV năm 2018    01/08/2018
Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018    01/08/2018
Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực, kỹ năng của cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, giúp việc cho BCĐ công tác gia đình cấp huyên, cấp xã năm 2018    09/07/2018
Hội nghị sơ kết 05 năm ngày Quốc tế Hạnh phúc và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ    04/07/2018
Những giá trị của bữa cơm gia đình Việt    25/06/2018

Liên kết Liên kết