Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

Một số kết quả đạt được trong 10 năm triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới

Nhằm hướng tới mục tiêu xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế-xã hội, phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, cách đây 10 năm, Luật Bình đẳng giới được ban hành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.

Trải qua 10 năm triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chú trọng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các buổi họp mặt giao lưu, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, hoạt động văn hóa- văn nghệ được tổ chức từ tỉnh đến cơ sở, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân về bình đẳng giới và thực hiện có hiệu quả Luật Bình đẳng giới. Trong thời gian qua, toàn tỉnh đã thành lập 705 Câu lạc bộ với 17.625 thành viên tham gia (trong đó, huyện Chợ Gạo đã thành lập 135 Câu lạc bộ gia đình và Đội phòng, chống bạo lực gia đình trên 135 ấp; hiện đang xây dựng mô hình Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững huyện điểm của tỉnh giai đoạn (2017-2018); 297 Đội phòng, chống bạo lực gia đình; 562 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và 346 số điện thoại đường dây nóng, mô hình này đã kịp thời can thiệp, giải quyết các vụ bạo lực, tư vấn chăm sóc sức khỏe, tâm lý, pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực, người gây bạo lực tại các địa chỉ tin cậy, .....

Nhìn chung, từ khi có Luật Bình đẳng giới đã tạo cơ sở pháp lý, mối quan hệ cộng đồng trách nhiệm trong tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động về bình đẳng giới thời gian qua. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới được quan tâm tổ chức lồng ghép thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung tuyền truyền được chú trọng đã góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về bình đẳng giới./.

 

                                                                                     Mỹ Ngọc

 

 

     

                                                        

     

Tin liên quan
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”    04/09/2018
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu    08/08/2018
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”    08/08/2018
Thực trạng và một số giải pháp thực hiện Tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hoá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    02/08/2018
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và Tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”; Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đội phòng,chống bạo lực gia đình của 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Gạo    01/08/2018
Liên hoan “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững”; Đội phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Tiền Giang lần thứ IV năm 2018    01/08/2018
Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018    01/08/2018
Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực, kỹ năng của cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, giúp việc cho BCĐ công tác gia đình cấp huyên, cấp xã năm 2018    09/07/2018
Hội nghị sơ kết 05 năm ngày Quốc tế Hạnh phúc và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ    04/07/2018
Những giá trị của bữa cơm gia đình Việt    25/06/2018

Liên kết Liên kết