Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

Một số kết quả đạt được trong 10 năm triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới

Nhằm hướng tới mục tiêu xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế-xã hội, phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, cách đây 10 năm, Luật Bình đẳng giới được ban hành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.

Trải qua 10 năm triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chú trọng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các buổi họp mặt giao lưu, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, hoạt động văn hóa- văn nghệ được tổ chức từ tỉnh đến cơ sở, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân về bình đẳng giới và thực hiện có hiệu quả Luật Bình đẳng giới. Trong thời gian qua, toàn tỉnh đã thành lập 705 Câu lạc bộ với 17.625 thành viên tham gia (trong đó, huyện Chợ Gạo đã thành lập 135 Câu lạc bộ gia đình và Đội phòng, chống bạo lực gia đình trên 135 ấp; hiện đang xây dựng mô hình Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững huyện điểm của tỉnh giai đoạn (2017-2018); 297 Đội phòng, chống bạo lực gia đình; 562 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và 346 số điện thoại đường dây nóng, mô hình này đã kịp thời can thiệp, giải quyết các vụ bạo lực, tư vấn chăm sóc sức khỏe, tâm lý, pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực, người gây bạo lực tại các địa chỉ tin cậy, .....

Nhìn chung, từ khi có Luật Bình đẳng giới đã tạo cơ sở pháp lý, mối quan hệ cộng đồng trách nhiệm trong tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động về bình đẳng giới thời gian qua. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới được quan tâm tổ chức lồng ghép thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung tuyền truyền được chú trọng đã góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về bình đẳng giới./.

 

                                                                                     Mỹ Ngọc

 

 

     

                                                        

     

Tin liên quan
Tọa đàm “Giải pháp kéo giảm tình trạng ly hôn trong gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.    21/03/2018
Tọa đàm “Giải pháp kéo giảm tình trạng ly hôn trong gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.    07/03/2018
Ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”    18/01/2018
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền “Chung tay xây dựng nông thôn mới”.    27/12/2017
Trao 24 giải thưởng Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới    15/11/2017
Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới    13/11/2017
Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017    06/11/2017
Thẩm định Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất trong xây dựng nông thôn mới năm 2017.    30/10/2017
GHI NHẬN KẾT QUẢ LIÊN HOAN BAN CHỦ NHIỆM ẤP - KHU PHỐ VĂN HÓA TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2017    27/10/2017
Ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thi Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017    27/10/2017

Liên kết Liên kết