Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

Kết quả đạt được trong công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nhằm phấn đấu thực hiện và hướng tới đạt được mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Tiền Giang đã chú trọng thực hiện công tác gia đình, xem đây là một trong những nội dung trọng tâm, nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình.

Trong thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đã tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác gia đình năm 2017.

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức liên hoan Gia đình văn hóa tiêu biểu, nói chuyện chuyên đề "Nghề nghiệp hạnh phúc, gia đình hạnh phúc" tỉnh Tiền Giang năm 2017 với sự tham gia của 22 gia đình văn hóa tiêu biểu đại diện cho 22 sở, ngành, tỉnh và 22 gia đình văn hóa tiêu biểu địa diện cho 11 huyện, thành, thị. Năm 2017, có 439.768 hộ/439.856 hộ trên địa bàn toàn tỉnh đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 99,98%. Hỗ trợ thành lập và ra mắt 20 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, Đội phòng, chống bạo lực gia đình cho 04 xã điểm gồm: xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè; xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy; xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông và xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy.

Nhìn chung, công tác gia đình trong 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhiều hoạt động được tổ chức với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, đã nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của gia đình và công tác gia đình. Tuy nhiên, công tác gia đình là một mảng rộng, phức tạp, hình thức bạo lực gia đình về tinh thần, kinh tế,…rất khó phát hiện do người bị bạo lực không tố giác nên việc đưa đối tượng có hành vi bạo lực gia đình với các hình thức trên ra xử lý còn hạn chế. Do đó, trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý của cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân cấp xã về công tác gia đình; tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động cho 135 Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, Đội phòng, chống bạo lực gia đình của huyện Chợ Gạo; tổ chức điều tra, thu thập số liệu về phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Tiền Giang 6 tháng cuối năm 2017;…/.

 

                                                                                                          Mỹ Ngọc

Tin liên quan
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”    04/09/2018
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu    08/08/2018
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”    08/08/2018
Thực trạng và một số giải pháp thực hiện Tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hoá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    02/08/2018
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và Tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”; Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đội phòng,chống bạo lực gia đình của 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Gạo    01/08/2018
Liên hoan “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững”; Đội phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Tiền Giang lần thứ IV năm 2018    01/08/2018
Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018    01/08/2018
Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực, kỹ năng của cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, giúp việc cho BCĐ công tác gia đình cấp huyên, cấp xã năm 2018    09/07/2018
Hội nghị sơ kết 05 năm ngày Quốc tế Hạnh phúc và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ    04/07/2018
Những giá trị của bữa cơm gia đình Việt    25/06/2018

Liên kết Liên kết