Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

Công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan tuyên truyền viên giỏi và văn nghệ về phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang năm 2017

Nhằm chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức Liên hoan tuyên truyền viên giỏi và văn nghệ về phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang năm 2017 dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 9 năm 2017 tại Nhà Văn hóa xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, ngày 24 tháng 7 năm 2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ các  đơn vị có liên quan trong tổ chức, tham gia liên hoan.

Theo kế hoạch, liên hoan được tổ chức cho 17 xã nông thôn mới năm 2017 (17 Đội, mỗi đội 11 thí sinh tham dự). Các đơn vị cấp huyện hướng dẫn, tuyển chọn lực lượng, hỗ trợ nội dung,…để các đội tham gia liên hoan đúng quy định.

Nội dung thi gồm hai phần: Phần thi tuyên truyền viên giỏi mỗi xã sẽ xây dựng một bài tuyên truyền với các nội dung xây dựng văn hóa nông thôn, nông thôn mới tại địa phương; bài tuyên truyền phải sử dụng một trong các phương tiện cổ động trực quan như áp phích, tờ rơi,…để minh họa, tăng tính hấp dẫn, thuyết phục người nghe. Phần thi văn nghệ tuyên truyền nông thôn mới mỗi xã dự thi hai tiết mục văn nghệ tự biên với các hình thức tân nhạc, cổ nhạc: song ca, tốp ca, hát múa; tiểu phẩm, chập cải lương,…phản ánh khí thế xây dựng nông thôn mới ở địa phương với nội dung ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi quê hương, xây dựng nếp sống văn hoá nông thôn, xây dựng Gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã  nông thôn mới (các tiêu chí nông thôn mới),…

Liên hoan là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tiếp tục triển khai quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, nhân dân tại các xã điểm nông thôn mới của tỉnh về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản mới trong việc thực hiện phát triển văn hóa nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Đồng thời, đây cũng chính là dịp trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ tại các xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, góp phần xây dựng nông thôn mới của tỉnh, nhằm giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của thế giới trong quá trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà./.

 

                                                                                     Mỹ Ngọc

 

 

     

                                                        

     

Tin liên quan
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”    04/09/2018
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu    08/08/2018
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”    08/08/2018
Thực trạng và một số giải pháp thực hiện Tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hoá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    02/08/2018
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và Tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”; Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đội phòng,chống bạo lực gia đình của 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Gạo    01/08/2018
Liên hoan “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững”; Đội phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Tiền Giang lần thứ IV năm 2018    01/08/2018
Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018    01/08/2018
Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực, kỹ năng của cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, giúp việc cho BCĐ công tác gia đình cấp huyên, cấp xã năm 2018    09/07/2018
Hội nghị sơ kết 05 năm ngày Quốc tế Hạnh phúc và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ    04/07/2018
Những giá trị của bữa cơm gia đình Việt    25/06/2018

Liên kết Liên kết