Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

Ban hành Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đội phòng, chống bạo lực gia đình đơn vị huyện Chợ Gạo điểm thực hiện mô hình Gia đình-Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2017-2018

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2016-2020; đồng thời, tiếp tục thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020", Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đội phòng, chống bạo lực gia đình đơn vị huyện Chợ Gạo điểm thực hiện mô hình Gia đình-Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2017-2018.

Theo đó, lớp tập huấn sẽ được tổ chức trong tháng 9 năm 2017 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo với khoảng 270 người tham dự là đại diện Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và Đội phòng, chống bạo lực gia đình của 135 ấp-khu phố thuộc huyện Chợ Gạo tham dự.

Lớp tập huấn sẽ phổ biến, báo cáo một số nội dung chính gồm: Thực trạng công tác quản lý nhà nước về công tác gia đình ở nước ta, kế hoạch hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực gia đình giai đoạn 2017-2020; Các văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Xây dựng, thành lập, củng cố hoạt động Câu lạc bộ, Đội phòng, chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; Giới thiệu các chuyên đề sinh hoạt Câu lạc bộ nội dung liên quan đến giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục về vai trò, vị trí, ý nghĩa của đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình; về vai trò của các tổ chức, lực lượng xã hội, của gia đình, các thành viên trong gia đình đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, của dân tộc;…./.

 

                                                                                     Mỹ Ngọc

 

 

     

                                                        

     

Tin liên quan
GHI NHẬN LIÊN HOAN “CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2018    04/06/2018
Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2018    25/05/2018
NHÌN LẠI KẾT QUẢ 03 NĂM (2015 – 2017) THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG    02/05/2018
Định hướng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 – 2020.    02/05/2018
TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI    11/04/2018
Hội nghị Tổng kết Chuyên đề thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 03 năm (2015-2017) và triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    04/04/2018
Nhìn lại 05 năm triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.    30/03/2018
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp mặt Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2018 và sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    28/03/2018
Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp kéo giảm tình trạng ly hôn trong gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    26/03/2018
Tọa đàm “Giải pháp kéo giảm tình trạng ly hôn trong gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.    21/03/2018

Liên kết Liên kết