Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

Ban hành Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đội phòng, chống bạo lực gia đình đơn vị huyện Chợ Gạo điểm thực hiện mô hình Gia đình-Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2017-2018

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2016-2020; đồng thời, tiếp tục thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020", Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đội phòng, chống bạo lực gia đình đơn vị huyện Chợ Gạo điểm thực hiện mô hình Gia đình-Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2017-2018.

Theo đó, lớp tập huấn sẽ được tổ chức trong tháng 9 năm 2017 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo với khoảng 270 người tham dự là đại diện Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và Đội phòng, chống bạo lực gia đình của 135 ấp-khu phố thuộc huyện Chợ Gạo tham dự.

Lớp tập huấn sẽ phổ biến, báo cáo một số nội dung chính gồm: Thực trạng công tác quản lý nhà nước về công tác gia đình ở nước ta, kế hoạch hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực gia đình giai đoạn 2017-2020; Các văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Xây dựng, thành lập, củng cố hoạt động Câu lạc bộ, Đội phòng, chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; Giới thiệu các chuyên đề sinh hoạt Câu lạc bộ nội dung liên quan đến giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục về vai trò, vị trí, ý nghĩa của đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình; về vai trò của các tổ chức, lực lượng xã hội, của gia đình, các thành viên trong gia đình đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, của dân tộc;…./.

 

                                                                                     Mỹ Ngọc

 

 

     

                                                        

     

Tin liên quan
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”    04/09/2018
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu    08/08/2018
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”    08/08/2018
Thực trạng và một số giải pháp thực hiện Tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hoá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    02/08/2018
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và Tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”; Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đội phòng,chống bạo lực gia đình của 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Gạo    01/08/2018
Liên hoan “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững”; Đội phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Tiền Giang lần thứ IV năm 2018    01/08/2018
Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018    01/08/2018
Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực, kỹ năng của cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, giúp việc cho BCĐ công tác gia đình cấp huyên, cấp xã năm 2018    09/07/2018
Hội nghị sơ kết 05 năm ngày Quốc tế Hạnh phúc và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ    04/07/2018
Những giá trị của bữa cơm gia đình Việt    25/06/2018

Liên kết Liên kết