Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Về việc tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
30/03/2021

Ngày 15 tháng 3 năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 810/BVHTTDL-VHCS về việc tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Theo đánh giá của Bộ, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước cơ bản đã được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh do hiện tượng người dân chủ quan, chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch khi tham gia các hoạt động tập trung đông người, đặc biệt là tại các địa điểm du lịch, di tích, danh lam thắng cảnh.

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo các cơ quan ban, ngành tại địa phương triển khai một số nội dung, cụ thể:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, triển khai quy trình phòng, chống dịch trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Yêu cầu Ban Quản lý di tích, Ban Tổ chức xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch cho khách du lịch; người tham gia hoạt động văn hóa, thể thao; khách tham quan bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh; người tham gia lễ hội. Chỉ tổ chức đón khách khi đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19; yêu cầu nhân dân thực hiện "Thông điệp 5K: Khẩu trang- Khử khuẩn - Khoảng cách- Không tụ tập- Khai báo y tế" của Bộ Y tế tại các điểm du lịch; bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh; nơi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao; địa điểm tổ chức lễ hội.

5. Xây dựng, thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; phát hiện kịp thời hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương.

Tại Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng có văn bản số 1092/UBND-KGVX ngày 22/3/2021, phân công Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch covid-19 trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký báo cáo kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

QUỐC AN

Tin liên quan
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách " Ngày mới, tự làm mới"    09/04/2021
Về việc tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch    30/03/2021
Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” các cấp nhiệm kỳ 2021-2026    30/03/2021
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Đà Lạt một thời hương xa"    30/03/2021
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách mới "Đạo lý làm người"    17/03/2021
Ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Nhiệm kỳ 2021-2026    11/03/2021
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Sống không rác"    10/03/2021
Thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    29/01/2021
Định hướng công tác tuyên truyền đến hết tháng 2/2021    27/01/2021
Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam    27/01/2021

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết