Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)
21/06/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

      Ngày 17 tháng 6 năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Công văn số 1070-CV/BTGTU, hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019). Hướng đến kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện đợt tuyên truyền rộng rãi, nhằm nâng cao nhận thức của các Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành, các cấp về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam qua các chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa và nhất là trong tiến trình xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

      Trước đó, ngày 08 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ký ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND về việc tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).

       Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các ngành có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm với ý nghĩa thiết thực và trang trọng nhất, nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, hoạt động Công đoàn góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

      Đồng thời, nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người cách đây hơn 71 năm; buổi lễ sẽ nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những nhân tố mới qua các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn; qua đó, kêu gọi toàn xã hội đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động./.

QUỐC AN

Tin liên quan
Tổng cục Du lịch yêu cầu khẩn trương triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch trước diễn biến của dịch COVID-19    03/08/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Áo trắng"    03/08/2020
Tuyên truyền chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X    03/08/2020
Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19    31/07/2020
Nhiều hình thức tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng    28/07/2020
Tuyên truyền Đại hội Đảng tại thị xã Gò công    28/07/2020
Thư viện tỉnh Tiền Giang giới thiệu sách "Đời không Plastic"    23/07/2020
Tham gia thi "Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang" năm 2019-2020    23/07/2020
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2020    22/07/2020
Kỷ niệm 73 năm, Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020)    20/07/2020

Liên kết Liên kết