Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Thực hiện tích hợp thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công Quốc gia

        Nhằm tích hợp, kết nối đồng bộ thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã trên Cổng dịch vụ công Quốc gia phục vụ người dân và doanh nghiệp sử dụng, giúp hạn chế việc đi lại khi gửi hồ sơ và nhận kết quả, tiết kiệm thời gian đồng thời tăng tính công khai minh bạch của thủ tục hành chính. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành, thị thực hiện các nội dung như:

          Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công Quốc gia và của tỉnh; chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến; quán triệt cho công chức, viên chức thực hiện thủ tục hành chính cho cá nhân, người thân bằng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia.

          Rà soát, đóng tất cả các thủ tục hành chính hết hiệu lực trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

          Thường xuyên rà soát, tích hợp kịp thời nội dung các thủ tục hành chính đã được chủ tịch UBND tỉnh công bố thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành từ Cổng dịch vụ công Quốc gia về Cổng dịch vụ công của tỉnh.

          Tập trung tích hơp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành lên Cổng dịch vụ công Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

          Thực hiện rà soát, lựa chon các thủ tục hành chính phát sinh nhiều hồ sơ và đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 đưa lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản ngân hành của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính để cá nhân, tổ chức thực hiện thanh toán trực tuyến.

          Qua đó, sẽ góp phần nâng cao ý thức của mỗi người về dịch vụ công trực tuyến, thực hiện tốt công tác tuyên truyền của cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Hồng Mai

Tin liên quan
Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020    26/10/2020
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020)    20/10/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "NHÂN GIAN HỮU TÌNH"    09/10/2020
Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19    02/10/2020
Thư viện tỉnh Tiền Giang giới thiệu sách "64 cách đọc sách thay đổi cuộc đời"    02/10/2020
Tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy    02/10/2020
Thực hiện tích hợp thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công Quốc gia    23/09/2020
Triển khai thực hiện Đề án "Chương trình Quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030"    23/09/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Mắt biếc"    09/09/2020
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh    09/09/2020

Liên kết Liên kết