Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động "Tín dụng đen"
10/06/2020
Giảm font chữ Tăng font chữ

Cục Văn hóa cơ sở (thuộc Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch) vừa có văn bản đề nghị Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch các địa phương tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Theo đó, các địa phương phổ biến quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch trong việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật và công tác đấu tranh phòng ngừa với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

 Tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên hoan đến hoạt động "tín dụng đen", đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, khu vực nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất.

                                                                                         THANH HẢI

Tin liên quan
Thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020-2030    07/08/2020
Thư viện tỉnh Tiền Giang giới thiệu sách "Cuộc đời là do bạn quyết"    07/08/2020
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19    06/08/2020
Tổng cục Du lịch yêu cầu khẩn trương triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch trước diễn biến của dịch COVID-19    03/08/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Áo trắng"    03/08/2020
Tuyên truyền chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X    03/08/2020
Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19    31/07/2020
Nhiều hình thức tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng    28/07/2020
Tuyên truyền Đại hội Đảng tại thị xã Gò công    28/07/2020
Thư viện tỉnh Tiền Giang giới thiệu sách "Đời không Plastic"    23/07/2020

Liên kết Liên kết