Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Phát động cuộc thi "Tìm hiểu Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang" năm 2019-2020
18/06/2020

         Nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang.

          Ngày 12/6/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn 2680/UBND-KTTC về phát động cuộc thi "Tìm hiểu Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang" năm 2019-2020. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và đề nghị các đoàn thể tỉnh phát động tham gia cuộc thi nêu trên với các nội dung trọng tâm sau:

          - Thời gian phát động và tổ chực cuộc thi: từ tháng 6/2020, cán bộ, công chức, viên chức và người tham gia cuộc thi được phép thi thử trong tháng 6/2020; thời gian thi chính thức tính điểm được tổ chức liên tục từ cuối tháng 6 đến tháng 8/2020.

          - Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có hình thức phát động, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình hưởng ứng và tham gia tốt cuộc thi "Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang" năm 2019-2020. Phân công cán bộ quản trị mạng hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cách thức tham gia cuộc thi.

          - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị có văn bản phát động cuộc thi ở địa phương và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã có hình thức tuyên truyền, phát động trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hưởng ứng và tham gia tốt cuộc thi "Tìm hiểu Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang" năm 2019-2020. Chỉ đạo lãnh đạo và cán bộ, công chức các phòng, ban cấp huyện và cấp xã tham gia đầy đủ; động viên, khuyến khích cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã tham gia cuộc thi ngay sau lễ phát động. Đồng thời thường xuyên thông tin, báo cáo kết quả cuộc thi về Ban tổ chức kịp thời.

          - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện nghiên cứu treo khẩu hiệu hưởng ứng cuộc thi tại trụ sở các cơ quan, trên banner trang thông tin điện tử của đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp xã phù hợp với điều kiện thực tế. Nội dung khẩu hiệu: "Tích cực hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang năm 2019-2020".

          - Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan cung cấp nội dung, thông tin để các cơ quan báo chí và hệ thống truyền thanh cơ sở tổ chức tuyên truyền về cuộc thi.

          Qua đó sẽ tạo sự thu hút, lan tỏa, huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

HỒNG MAI

Tin liên quan
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Nhà không rác"    20/05/2021
Tiền Giang: Rà soát, tạm đình chỉ các hoạt động tập trung đông người không cần thiết    13/05/2021
Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Việt minh (19/5/1941-19/5/2021)    11/05/2021
Tỉnh Tiền Giang chuẩn bị tổ chức Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    11/05/2021
Kỷ niệm 67 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2021    11/05/2021
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách " Khởi đầu muộn màng, kết thúc giàu sang"    11/05/2021
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức trọng thể Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” năm 2021    29/04/2021
Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 - 18/5/202l)    29/04/2021
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách " Bếp ấm nhà vuii"    28/04/2021
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách " Ngày mới, tự làm mới"    09/04/2021

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết