Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Hướng dẫn quy định tặng huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang"
10/06/2020
Giảm font chữ Tăng font chữ

Ngày 22 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Hướng dẫn số 122/HD-UBND thực hiện Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang" trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn nêu rõ các nội dung cụ thể như sau:

* Thẩm quyền đề nghị:

- Đối với lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang và những người hoạt động cách mạng từ 30/4/1975 trở về trước: Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ngành tỉnh và Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh lập hồ sơ đề nghị tặng Huy hiệu.

- Đối với cá nhân có thời gian công tác tại tỉnh Tiền Giang từ 20 năm trở lên đối với nữ, từ 25 năm trở lên đối với nam; trong thời gian công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ít nhất 02 lần được tặng Bằng khen của cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương và thuộc một trong các đối tượng sau:

+ Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác tại các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, các đơn vị sự nghiệp tỉnh, huyện, xã; các cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Cấp nào, cơ quan nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện đang công tác, lao động, sản xuất hoặc trước khi nghỉ hưu theo chế độ sẽ chịu trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị tặng Huy hiệu.

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân đội nhân dân và Công an nhân dân: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổng hợp từ Công an, Quân sự cấp huyện đến cấp xã tổng hợp, lập hồ sơ đề nghị tặng Huy hiệu.

+ Đối với những người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố có thời gian giữ chức danh liên tục từ 10 năm trở lên, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đã từng được tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Bằng khen của các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh trở lên thì UBND cấp huyện tổng hợp, lập hồ sơ đề nghị tặng Huy hiệu.

+ Đối với nông dân có ít nhất 03 lần được công nhận danh hiệu "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh": Đề nghị Hội Nông dân tỉnh tổng hợp cấp huyện và cấp xã, lập hồ sơ đề nghị tặng Huy hiệu.

+ Đối với cá nhân là công nhân đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang là điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên hoặc 02 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (hoặc Bằng khen của Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương) thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý lập hồ sơ, đề nghị tặng Huy hiệu.

+ Cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh; các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội; xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh (trực tiếp đóng góp bằng tiền, hiện vật có giá trị từ 500.000.000 đồng trở lên hoặc chủ trì vận động quyên góp tiền, hiện vật có giá trị từ 1.000.000.000 đồng trở lên và không tính thời gian đóng góp thì cơ quan, đơn vị, địa phương thụ hưởng có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị tặng Huy hiệu.

+ Cá nhân là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nhiều đóng góp lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh hoặc có công xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội của tỉnh Tiền Giang thì Sở Ngoại vụ tổng hợp, lập hồ sơ đề nghị tặng Huy hiệu.

* Hồ sơ đề nghị tặng Huy Hiệu gồm:

Tờ trình của cơ quan, đơn vị, địa phương, kèm theo danh sách trích ngang cá nhân được đề nghị xét tặng Huy hiệu; báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân.

* Nơi tiếp nhận hồ sơ:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi hồ sơ đề nghị tặng Huy hiệu về Sở Nội vụ (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh). Thời gian gửi hồ sơ từ ngày 02/01 đến ngày 02/02 hàng năm./.

QUỐC AN

Tin liên quan
Thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020-2030    07/08/2020
Thư viện tỉnh Tiền Giang giới thiệu sách "Cuộc đời là do bạn quyết"    07/08/2020
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19    06/08/2020
Tổng cục Du lịch yêu cầu khẩn trương triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch trước diễn biến của dịch COVID-19    03/08/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Áo trắng"    03/08/2020
Tuyên truyền chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X    03/08/2020
Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19    31/07/2020
Nhiều hình thức tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng    28/07/2020
Tuyên truyền Đại hội Đảng tại thị xã Gò công    28/07/2020
Thư viện tỉnh Tiền Giang giới thiệu sách "Đời không Plastic"    23/07/2020

Liên kết Liên kết