Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Nhiệm kỳ 2021-2026
11/03/2021

Thực hiện Công văn số 179-CV/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy Tiền Giang; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và Kế hoạch của Tiểu ban Tuyên truyền thuộc Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang; ngày 26 tháng 02 năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 246/KH-SVHTTDL về việc tổ chức tuyên truyền và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026  trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân   các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, công tác thông tin, tuyên truyền cần được thực hiện đảm bảo về nội dung, đa dạng về hình thức để nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, qua đó, tích cực ủng hộ, nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác tham gia bầu cử. Thông qua các cuộc tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử của tỉnh, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN NHƯ SAU:

1. Nội dung

Thực hiện theo Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU ngày 28/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch của Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử cấp tỉnh.

2. Hình thức

* Tuyên truyền cổ động trực quan: in nội dung tuyên truyền, tranh cổ động đã được Trung ương lựa chọn, cung cấp trên 11 cụm pano trên địa bàn tỉnh. Thực hiện treo 250 lá cờ, 60 tấm băng-rôn, 60 pano, 20 khung giá đỡ trụ cờ  tại các trục đường chính nội ô thành phố Mỹ Tho. Bố trí xe loa tuyên truyền tại các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh và thực hiện thu đĩa CD tuyên truyền gửi các huyện, thành, thị tuyên truyền bầu cử. Nội dung gồm: khẩu hiệu và các bài hát tuyên truyền về bầu cử.

* Tuyên truyền lưu động: xây dựng chương trình tuyên truyền lưu động chủ đề về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, bao gồm chương trình chiếu phim, biểu diễn văn nghệ và tiểu phẩm. Tổ chức phục vụ cơ sở 26 buổi, từ 22/4 đến ngày 18/5/2021. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thu và phát chương trình tuyên truyền bầu cử trên sóng của Đài.

* Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

+ Tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động cấp tỉnh:

- Thời gian: từ ngày 07/5 đến ngày 21/5/2021.

- Đối tượng: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện.

- Địa điểm: chấm thi tại mỗi địa phương tổ chức diễn.

- Nội dung: mỗi địa phương xây dựng một buổi biểu diễn phục vụ nhân dân tại cơ sở với chủ đề tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; xây dựng nông thôn mới; phòng, chống dịch bệnh…

+ Tổ chức các giải thể thao:

- Giải vô địch Muay toàn quốc năm 2021.

- Giải vô địch các đội mạnh Boxing toàn quốc năm 2021.

- Giải Bóng chuyền hơi Người cao tuổi toàn quốc năm 2021.

- Tổ chức Lễ phát động cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

+ Đối với hoạt động du lịch: Hướng dẫn các doanh nghiệp lữ hành, các điểm khu du lịch, các di tích, các cơ sở lưu trú thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nêu cao tình thần phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch gắn với Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần 2 tổ chức tại quảng trường tỉnh (nếu được lãnh đạo tỉnh chấp thuận tổ chức lễ hội).

NGOÀI RA, SỞ CÒN PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ:

- Bảo tàng tỉnh: tham mưu tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2021. Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tổ chức lễ trồng cây nhân dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉnh trang, vệ sinh các khu di tích đang quản lý, bố trí thuyết minh viên trực xuyên suốt để đón tiếp khách tham quan và trực bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ.

- Thư viện tỉnh: trưng bày sách, báo tuyên truyền về bầu cử; hỗ  trợ Thư viện cấp huyện và các phòng đọc cơ sở công tác trưng bày, giới thiệu sách về bầu cử.

- Thanh tra Sở: Tổ chức kiểm tra trước, trong và sau ngày bầu cử, kiên quyết xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

- Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Mỹ Tho: Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Tham gia tốt Hội thi Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh năm 2021. Tham mưu cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tốt công tác tuyên truyền bầu cử ở địa phương và cơ sở. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa-Thể thao, Nhà văn hóa cấp xã thực hiện tốt Đề án "Nâng cao hoạt động Trung tâm Văn hóa-Thể thao, Nhà Văn hóa xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021"./.

QUỐC AN

Tin liên quan
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách " Ngày mới, tự làm mới"    09/04/2021
Về việc tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch    30/03/2021
Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” các cấp nhiệm kỳ 2021-2026    30/03/2021
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Đà Lạt một thời hương xa"    30/03/2021
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách mới "Đạo lý làm người"    17/03/2021
Ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Nhiệm kỳ 2021-2026    11/03/2021
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Sống không rác"    10/03/2021
Thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    29/01/2021
Định hướng công tác tuyên truyền đến hết tháng 2/2021    27/01/2021
Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam    27/01/2021

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết