Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Xếp hạng 2 di tích lịch sử - văn hóa
26/11/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định xếp hạng 2 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh gồm: Khu tưởng niệm đồng chí Phan Văn Khỏe (ấp Mỹ Bình, xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lây) và Đìa Trâm Ba (căn cứ cách mạng đìa Trâm Ba), ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành.

Tính đến tháng 11-2021, tỉnh Tiền Giang có 162 di tích cấp tỉnh được xếp hạng. Việc xếp hạng các di tích nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đạm đà bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của tổ chức và nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của tỉnh.

                                                                                           THANH HẢI

Tin liên quan
Sáu nội dung phong trào thi đua yêu nước năm 2022 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch    20/01/2022
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố 19 quyết định công nhận 19 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia mới    20/01/2022
Gò Công Đông Nhiều hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần    20/01/2022
Tiếp tục thực hiện Đề án văn hóa, thể thao    18/01/2022
Tác giả trẻ Trần Vĩnh Trường (tỉnh Tiền Giang) đạt giải Nhì cuộc thi sáng tác Bài ca vọng cổ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long    17/01/2022
Hội báo Xuân Nhâm Dần năm 2022    14/01/2022
Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022    12/01/2022
Thông tin chuyên đề “Bước chuyển mình vùng đất Chín Rồng”    12/01/2022
Ngành văn hóa đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2022    12/01/2022
Những điểm nổi bật trong hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang năm 2021    07/01/2022

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết