Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2018

  Nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Tiền Giang đã ban hành kế hoạch tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2018.

Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm nay có chủ đề " Gia đình: nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình" với một số thông điệp như: Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em; Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật; Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình;…

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm nay được triển khai thực hiện với chủ đề "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương" nhằm tiếp tục nêu cao và khẳng định ý nghĩa của bữa cơm gia đình là thành quả lao động của các thành viên trong gia đình, là nơi trao truyền những kinh nghiệm giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình; đồng thời, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và gắn kết tình cảm giữa các thành viên để cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức chiếu phim, xây dựng các chương trình văn nghệ, tiểu phẩm,…lưu diễn tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình; phối hợp với Báo Ấp Bắc xây dựng chuyên trang về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, biểu dương những tấm gương gia đình văn hóa, tiến bộ, hạnh phúc;….

Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 hàng năm là hoạt động thiết thực nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhệm của toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó, thực hiện tốt công tác xây dựng gia đình "No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh", nhằm hạn chế tối đa các vụ bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh./.

 

                                                                                     Th.Phương

 

 

     

                                                        

    

Tin liên quan
Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực, kỹ năng của cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, giúp việc cho BCĐ công tác gia đình cấp huyên, cấp xã năm 2018    09/07/2018
Hội nghị sơ kết 05 năm ngày Quốc tế Hạnh phúc và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ    04/07/2018
Những giá trị của bữa cơm gia đình Việt    25/06/2018
“GIA ĐÌNH - NƠI ĐỂ YÊU THƯƠNG VÀ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG”    25/06/2018
GHI NHẬN LIÊN HOAN “CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2018    04/06/2018
Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2018    25/05/2018
NHÌN LẠI KẾT QUẢ 03 NĂM (2015 – 2017) THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG    02/05/2018
Định hướng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 – 2020.    02/05/2018
TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI    11/04/2018
Hội nghị Tổng kết Chuyên đề thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 03 năm (2015-2017) và triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    04/04/2018

Liên kết Liên kết