Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

TUYÊN TRUYỀN HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC 2021
15/11/2021

Ngày 14 tháng 9 năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 59-KH/BTGTW về việc tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị nhằm tuyên truyền việc triển khai đường lối, chủ trương, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ; tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai các quan điểm, chủ trương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về công tác văn hóa, văn nghệ; từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021 -2026, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị dự kiến sẽ được khai mạc vào ngày 24 tháng 11 bằng hình thức trực tuyến với 63 tỉnh/ thành và một số Bộ, ngành. Đặc biệt, Hội nghị có sự tham gia và phát biểu của đồng chỉ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Để góp phần nâng cao hiệu quả của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, thời gian qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiều nội dung công tác tuyên truyền trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 11, Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan với các hình thức như: thực hiện 02 cụm pano tại huyện Cái Bè và huyện Gò Công Tây; thực hiện 10 pano, 20 băng khẩu hiệu, 20 giá đỡ ụ cờ, 03 ngày tuyên truyền xe loa trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, … Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai kế hoạch tổ chức hội thi cụm pano tuyên truyền Hội nghị văn hóa toàn quốc với sự tham dự của 11 đơn vị huyện/ thành/ thị và 21 đơn vị xã/ phường/ thị trấn trong toàn tỉnh. Mỗi đơn vị cấp xã dự thi tham gia thực hiện 01 cụm pano với diện tích tối thiểu 08m2, mỗi đơn vị cấp huyện dự thi tham gia thực hiện 01 cụm pano với diện tích tối thiểu 12m2.

Với sự chuẩn bị chu đáo về nội dung và hình thức, công tác tuyên truyền sẽ góp phần không nhỏ vào thành công của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Qua đó góp phần cổ vũ động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sỹ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại.

                                                                                                      Thanh Danh

Tin liên quan
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức các hoạt động Thư viện chào mừng Ngày thành lập Đảng và đón tết nguyên đán Nhâm Dần 2022    20/01/2022
Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2022    20/01/2022
Khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027    20/01/2022
Khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022    20/01/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Báo chí và Mạng xã hội"    18/01/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Những truyện hay viết cho thiếu nhi"    12/01/2022
Trích lượt các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022    07/01/2022
Triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026    07/01/2022
Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    07/01/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Đọc sách cùng con đi muôn dặm đường"    06/01/2022

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết