Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Triển khai thực hiện kế hoạch Tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
10/11/2021

Thực hiện Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN; ngày 04/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trong triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN. Tuyên truyền để toàn xã hội hiểu về Cộng đồng ASEAN, thu hẹp khoảng cách giữa hợp tác khu vực và cảm nhận của công chúng về Cộng đồng ASEAN, tạo sự đồng thuận, niềm tin và ủng hộ của người dân, dư luận xã hội với hợp tác ASEAN. Nâng cao ý thức "Tư duy Cộng đồng, Hành động Cộng đồng" của người dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân để tham gia đóng góp và hưởng lợi từ tiến trình hội nhập và xây dựng Cộng đồng ASEAN. Kịp thời truyền tải các thông tin về tình hình hợp tác ASEAN, đất nước, con người các nước ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN đến người dân, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, qua đó, đóng góp cho các nỗ lực và nâng cao ý thức cộng đồng ASEAN trong khu vực.

Công tác tuyên truyền phải được triển khai mạnh mẽ, thể hiện dòng chảy chính của công tác hội nhập ASEAN. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá ASEAN phải phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là thái độ, quan điểm của Việt Nam trong quá trình hội nhập và xây dựng Cộng đồng ASEAN. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá ASEAN cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, đúng đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước; tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định có liên quan; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. Công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, liên tục, hướng về cơ sở; ưu tiên đi vào từng vấn đề cụ thể, thực chất, có lợi ích thiết thực cho người dân; chia sẻ để khai thác kho dữ liệu chung tuyên truyền về ASEAN. Có sự phối hợp, kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của tỉnh, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện Kế hoạch.

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phân công:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ và các cơ quan có liên quan nghiên cứu việc xây dựng Góc ASEAN với hình thức thể hiện phù hợp tại Bảo tàng tỉnh, Quảng trường Hùng Vương, Thư viện tỉnh và tại một số điểm vui chơi công cộng trên địa bàn các huyện, thành, thị.

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền, trưng bày triển lãm, chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ các hoạt động quảng bá ASEAN.

- Chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về các sự kiện, hoạt động trong trụ cột Văn hóa - Xã hội.

- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về các điểm đến và các sản phẩm du lịch của 10 nước ASEAN, ASEAN ca, quảng bá du lịch Việt Nam trên mạng xã hội và xúc tiến sản phẩm du lịch mới.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai treo cờ ASEAN tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh; treo cờ và pa-nô biểu tượng ASEAN tại phòng hội đàm, phòng tiếp xã giao, phòng họp báo… khi tổ chức các hoạt động đối ngoại tại tỉnh, trong các sự kiện, hoạt động trong ASEAN và hợp tác quốc tế.

- Tuyên truyền trực quan, treo pa-nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử… tại nơi công cộng nhân các ngày kỷ niệm lớn hoặc nhân các sự kiện quan trọng của ASEAN hoặc tại địa điểm nơi tổ chức các hoạt động lớn, các hoạt động về văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh có khách là nhân dân các nước ASEAN tham dự.

Thời gian thực hiện từ nay đến hết năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Sau năm 2025, trên cơ sở kết quả 10 năm hình thành Cộng đồng ASEAN năm 2025, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương để cập nhật, bổ sung các định hướng, yêu cầu mới, phù hợp với tình hình thực tiễn.

QUỐC AN

Tin liên quan
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức các hoạt động Thư viện chào mừng Ngày thành lập Đảng và đón tết nguyên đán Nhâm Dần 2022    20/01/2022
Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2022    20/01/2022
Khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027    20/01/2022
Khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022    20/01/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Báo chí và Mạng xã hội"    18/01/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Những truyện hay viết cho thiếu nhi"    12/01/2022
Trích lượt các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022    07/01/2022
Triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026    07/01/2022
Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    07/01/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Đọc sách cùng con đi muôn dặm đường"    06/01/2022

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết