Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
10/11/2021

Thực hiện Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 – 2025, ngày 05/11/2021, Ban Chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 4116/KH-BCĐDS khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm; Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, quản lý của nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của ngành văn hóa, thể thao và du lịch với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, phống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, chương trình phòng, chống HIV/AIDS. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất từ cơ sở; tổ chức tiết kiệm, tạo sức lan tỏa và sự đồng thuận cao của xã hội, tránh hình thức, phô trương; quan tâm chú trọng các địa bàn trọng điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm, đảm bảo có sự phối hợp, tích cực tham gia của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân công Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông Tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh/thành:

- Chỉ đạo, hướng dẫn ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của địa phương lồng ghép thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống mại dâm theo chỉ đạo của Bộ và sự lãnh đạo trực tiếp của địa phương.

- Có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp liên ngành và phối hợp với các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn để thực hiện toàn diện các nội dung tuyên truyền phòng, chống mại dâm.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống mại dâm trong các hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao tại cơ sở.

- Bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền phòng, chống mại dâm.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương lồng ghép nội dung phòng, chống mại dâm vào phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở nội dung vận động, tuyên truyền, giáo dục xây dựng và là một trong những căn cứ để bình xét công nhận gia đình văn hóa, thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa, trường học, cơ quan, đơn vị văn hóa trên địa bàn dân cư.

- Tập trung tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động, mô hình, các gương điển hình của ngành trong công tác phòng, chống mại dâm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi khiêu dâm, kích dục, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy, lợi dụng du lịch để tổ chức hoạt động mại dâm.

- Khuyến khích tổ chức các hội thảo, hội thi, hội diễn của các tầng lớp nhân dân, tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động, tủ sách lưu động, triển lãm lưu động về phòng, chống mại dâm.

* Những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch:

1. Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống mại dâm; phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm.

 

2. Tổ chức sản xuất, phát hành các sản phẩm tuyên truyền về phòng, chống mại dâm.

3. Tổ chức lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mại dâm với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch và trên phương tiện truyền thông với nội dung, cách thức đổi mới, hiệu quả, phù hợp từng nhóm đối tượng.

 

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, du lịch, thể thao nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi dùng các phương thức phục vụ; bao che cho các hoạt động có tính chất khiêu dâm, đồi trụy, nhảy múa thoát y; lưu hành văn hóa phẩm có nội dung độc hại.

 

5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho đội ngũ những người làm công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trong thực hiện nhiệm vụ về công tác phòng, chống mại dâm.

 

6. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống mại dâm.

7. Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trong Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS hằng năm từ ngày 10/11 đến ngày 10/12.

 

QUỐC AN

Tin liên quan
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức các hoạt động Thư viện chào mừng Ngày thành lập Đảng và đón tết nguyên đán Nhâm Dần 2022    20/01/2022
Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2022    20/01/2022
Khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027    20/01/2022
Khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022    20/01/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Báo chí và Mạng xã hội"    18/01/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Những truyện hay viết cho thiếu nhi"    12/01/2022
Trích lượt các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022    07/01/2022
Triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026    07/01/2022
Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    07/01/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Đọc sách cùng con đi muôn dặm đường"    06/01/2022

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết