Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Chiều ngày 28 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương thành tích lao động, sản xuất kinh doanh trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018 tại Hội trường Ấp Bắc-Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang.

Tại Hội nghị, Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đây là sự ghi nhận, động viên rất lớn để đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, đóng góp cho sự phát triển chung của toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

                                                                                      Mỹ Ngọc

 

           

    

 

                

 

 

 

                          

  

 

 

 

     

                                                        

      

Tin liên quan
Công tác gia đình có chuyển biến tích cực    16/11/2020
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Bình đẳng giới trong gia đình và tham gia hoạt động cộng đồng trong xây dựng quy ước cộng đồng    20/07/2020
Họp mặt gia đình văn hóa tiêu biểu    01/07/2020
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2019 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”    23/04/2019
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2019    15/03/2019
Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em    08/03/2019
Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới năm 2019    04/03/2019
CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG XÃ HỘI VĂN MINH VÀ PHÁT TRIỂN    31/01/2019
Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba    29/01/2019
HIỆU QUẢ MÔ HÌNH PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH XÃ TÂN THANH, HUYỆN CÁI BÈ    23/01/2019

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết