Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã năm 2021”
26/01/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021", với các nội dung:

Mục tiêu chung  là tổ chức thường xuyên, định kỳ, đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa - thể thao nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ, sinh hoạt văn hóa lành mạnh của nhân dân trên địa bàn; phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới từ phong trào để đào tạo, bồi dưỡng, tạo sự kế thừa liên tục cho phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao tại các địa phương trong tỉnh.

Thông qua các loại hình sinh hoạt văn hóa - thể thao để nâng cao nhận thức của nhân dân địa phương về giá trị văn hóa - thể thao truyền thống của địa phương; giới thiệu, quảng bá về vùng đất, con người, lịch sử văn hóa của Tiền Giang.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao tại các Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa xã, phường, thị trấn ở khắp các địa phương trong tỉnh, qua đó kêu gọi xã hội hóa các hoạt động văn hóa - thể thao để tạo thêm nguồn thu theo quy định của pháp luật, đầu tư thêm cho hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng thêm cho lực lượng cộng tác viên.

 Mục tiêu cụ thể là định kỳ hàng tháng, các Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức định kỳ các chương trình văn hóa - văn nghệ, sinh hoạt các câu lạc bộ sở thích, luyện tập thể dục thể thao phục vụ nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo, vui chơi giải trí của nhân dân tại địa phương, tạo ra môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng nông thôn mới.

Tập hợp, huy động, phát huy lực lượng làm công tác văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương, qua đó duy trì, nâng cao chất lượng phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sự kế thừa liên tục nhằm đảm bảo cho hoạt động của các Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững, liên tục.

Động viên, khen thưởng các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên tại địa phương đã có nhiều đóng góp cho hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao.

Theo nội dung của Đề án, định kỳ hàng tháng, mỗi Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức 02 buổi biểu diễn các loại hình văn hóa - văn nghệ và tổ chức 01 buổi sinh hoạt Câu lạc bộ sở thích. Mỗi năm tổ chức 1 cuộc liên hoan văn nghệ cấp xã. Tổng kinh phí thực hiện Đề án là 18.748.000.000đ.

       

         Một số hình ảnh biểu diễn Đờn ca tài tử tại Nhà Văn hóa xã Long Hòa, thị xã Gò Công,       vào đầu tháng 12-2020.

THANH HẢI

Tin liên quan
Nghệ sĩ TP HCM về nguồn, nhớ ơn soạn giả Trần Hữu Trang    13/04/2021
Hành trình chuyến xe tri thức về trường THCS Nguyễn Tuấn Việt huyện Cai Lậy    06/04/2021
Đón nhận Bằng di tích lịch sử - văn hóa Chiến thắng Rạch Ruộng    01/04/2021
Nhiều hoạt động Ngày Sách Việt Nam    30/03/2021
Hệ thống thư viện công cộng phục vụ trên 65 ngàn lượt bạn đọc thiếu nhi    30/03/2021
Giao lưu Đờn ca tài tử    30/03/2021
Tiếp tục kiểm tra, xử lý các hoạt động văn hóa gây tiếng ồn và quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    30/03/2021
Tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam    26/03/2021
Cuộc thi ‘Đại sứ Văn hóa đọc”    17/03/2021
Hội thi Tuyên truyền lưu động    17/03/2021

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết