Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

Từ ngày 10 đến 12-9, Trường chính trị tỉnh phối hợp với Sở VH-TT&DL mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch cho 173 công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh. Học viên     được nghiên cứu các chuyên đề như: Những quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về quản lý văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; Quản lý nhà nước về văn hóa, thể dục thể thao, du lịch ở cơ sở; Quản lý nhà nước về gia đình và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới; Xử lý quảng cáo rao vặt sai quy định và tiếng ồn trên địa bàn tỉnh.

          Lớp học nhằm cập nhật, bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước, về chuyên môn, nghiệp vụ; kịp thời chấn chỉnh những sai sót về nghiệp vụ cho lực lượng công chức Văn hóa - Xã hội trên địa bàn tỉnh. 

                                                                                          THANH HẢI

Tin liên quan
Viết bài giới thiệu về lễ hội di sản văn hóa phi vật thể quốc gia    18/10/2018
Thư Viện Tỉnh Tiền Giang kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018)    18/10/2018
Liên hoan Đờn ca tài tử nông dân “Chung tay xây dựng nông thôn mới”    18/10/2018
Biểu diễn miễn phí Chương trình nghệ thuật “Dạ khúc tri âm” lần thứ XIII    18/10/2018
VIẾT HAY KHÔNG KHÓ    18/10/2018
Thực hiện hiệu quả Tiêu chí Văn hóa giao thông đường bộ    12/10/2018
Tham gia Hội thi tiếng hát người khuyết tật    10/10/2018
Xây dựng 12 chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân    10/10/2018
Thư Viện Tỉnh Tiền Giang Giới Thiệu Sách    10/10/2018
Hoạt động chào mừng kỷ niệm 20/10    10/10/2018

Liên kết Liên kết