Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

GHI NHẬN LIÊN HOAN “CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2018

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), văn hóa giữ vai trò quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Để phát triển nông thôn mới hiện đại, đồng thời giữ được bản sắc riêng của nông thôn Việt Nam. Trong những năm qua, Tiền Giang tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đã tạo nên những khởi sắc, làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng tích cực. Văn hóa truyền thống được khai thác triệt để theo hướng loại bỏ hạn chế, tiêu cực, phát huy mặt tốt đẹp, tích cực, phù hợp với nhu cầu văn hóa của người dân trong giai đoạn mới. 

Để phát huy vai trò của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các cấp trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức thực hiện Đề án phát triển văn hóa nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Ngày 22 và 23 tháng 5 năm 2018, Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Tiền Giang tổ chức Liên hoan "Chung tay xây dựng nông thôn mới" tỉnh Tiền Giang năm 2018 có 22 đơn vị tham gia ở 02 Cụm. Cụm 1 tổ chức tại Trung tâm Văn hóa xã Tân Phú thị xã Cai Lậy có 10 đơn vị xã của huyện Cai Lậy, Cái Bè, Tân Phước và thị xã Cai Lậy; Cụm 2 có 12 xã của thành phố Mỹ Tho, Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông, thị xã Gò Công tại Trung tâm Văn hóa xã Đăng Hưng Phước huyện Chợ Gạo với mục đích, yêu cầu và kết quả cụ thể:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân tại các xã về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản mới của trung ương và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc thực hiện phát triển văn hóa nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ tại các xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới góp phần xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc có trọng tâm, trọng điểm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, thu hút đông đảo người dân ở địa phương tham dự.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm các cấp Ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể về tổ chức thực hiện Đề án phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ nay đến năm 2020. Góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng lành mạnh, phong phú, an ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững, cảnh quan môi trường được giữ gìn xanh sạch đẹp, tình đoàn kết cộng đồng và dân chủ được phát huy, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Liên hoan "Chung tay xây dựng Nông thôn mới" tỉnh Tiền Giang được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào phát triển văn hoá nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, với mục tiêu là góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách của Đảng và nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, tạo nên không khí phấn khởi, cổ vũ tích cực cho phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", đây là dịp để các đơn vị gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, giới thiệu nét đặc trưng văn hóa của quê hương giới thiệu nét đặc trưng văn hóa của địa phương mình, đồng thời trang bị thêm kiến thức thực tế để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng các danh hiệu trong phong trào tại cơ sở. 

Đây là lần thứ IV Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan tuyên truyền về xây dựng Nông thôn mới, với mục tiêu là góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách của Đảng và nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới. Đồng thời qua liên hoan tạo nên không khí phấn khởi, cổ vũ tích cực cho phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; là dịp để các đơn vị gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, giới thiệu nét đặc trưng văn hóa của quê hương giới thiệu nét đặc trưng văn hóa của địa phương mình, trang bị thêm kiến thức thực tế để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng các danh hiệu trong phong trào tại cơ sở với mục tiêu là góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách của Đảng và nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới. Việc tổ chức Liên hoan đã thu hút sự quan tâm của nhân dân trong công tác tuyên truyển tham gia xây dựng nông thôn mới, điều đó cho thấy được việc tuyên truyền phát triển văn hoá nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã đi vào chiều sâu và hiệu quả.  Trong liên hoan 22 đơn vị phải tham gia 02 phần thi: Thi Tự Giới thiệu và thi Tiểu phẩm đòi hỏi mỗi thành viên phải có sự phấn đấu riêng, đồng thời phải có sự gắn kết, thống nhất với tập thể để thực hiện đạt kết quả.

Thi Tự giới thiệu: đây cũng là phần thi cơ bản, nhằm đánh giá kỹ năng, sự đoàn kết thống nhất, sự năng động nhanh nhạy của từng thành viên trong phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ để chuyển tải có hiệu quả những nội dung cần thiết đến với nhân dân tại cơ sở, các đơn vị đã có nhiều cố gắng thể hiện một cách sáng tạo, sinh động đảm bảo đủ thành viên cùng tham gia đã giới thiệu được các lĩnh vực hoạt động tại địa phương. Thông qua phần giới thiệu này, khán giả nắm được một cách tổng thể các điểm nổi bật trong hoạt động của đơn vị, sự phát triển của địa phương, một số đơn vị đã sử dụng pano, hình ảnh cùng với những thông điệp thiết thực, sinh động đưa ra các số liệu minh chứng cho kết quả hoạt động của đơn vị trên nhiều lĩnh vực. Đa số Đội đã sử dụng thơ, hò, vè, các điệu lý, bản vắn… trình bày một cách cụ thể, hợp lý, sáng tạo trong cách dẫn chuyện hợp logic, sôi động nên tính thuyết phục khá cao thu hút người nghe, nổi bật như: đơn vị xã Tân Phú, Mỹ Tịnh An, Đăng Hưng Phước, Tân Bình Thạnh, Tân Thuận Bình,  xã Long Thuận, …

Phần thi Tiểu phẩm: Đây là phần thi thể hiện chiều sâu trong công tác tuyên truyền các nội dung mang tính chất thời sự, các hành vi cần điều chỉnh cho phù hợp giá trị đạo đức truyền thống văn hóa,… nên phần thi tiểu phẩm được đầu tư công phu nhất. Bằng lối diễn không chuyên nhưng rất chân thật của các thí sinh đã tuyên truyền những thông điệp thiết thực cần có sự tham gia của cộng đồng thực hiện, gây cảm xúc, tạo sự thu hút cho người xem để chuyển đổi hành vi.  Qua 22 tiểu phẩm như bức tranh nhiều sắc màu được diễn ra trên sân khấu trong 15 phút, lột tả hiện trạng cuộc sống với nhiều nội dung và chủ đề khác nhau. Đa số các Tiểu phẩm, chập cải lương viết có tứ, kết cấu chặt khi đưa ra tình huống và cách giải quyết hợp tình và lý nên chuyển tải đến người nghe dễ nhớ và chuyển đổi hành vi. Tiểu phẩm nổi bật như An toàn là bạn của Tân Phú, Cho nhau niềm vui của Mỹ Tịnh, Chung tay của Tân Thuận Bình, Nổi đau không dứt của Phú Quý, . . . đã cho chúng ta thấy góc khuất của thực trạng xâm hại tình dục đã và đang diễn ra là nổi đau của gia đình và xã hội mà bên ngoài khó thể nhận ra vì các gia đình có con bị xâm hại đã và đang cam chịu vì danh dự gia đình hay những vấn đề đã và đang xảy ra liên quan đến cuộc sống gia đình, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, … Ngoài hình thức kịch nói, một số đơn vị đã xây dựng chập cải lương, vận dụng lời ca tiếng hát, nghệ thuật truyền thống. Tiểu phẩm và chập cải lương đã đem lại hiệu quả của hoạt động truyền thông tại cơ sở.

 Tuy nhiên, một số tiểu phẩm còn tham ở nội dung, kết cấu rời rạc, đặt tình huống dài dòng không tập trung ở một chủ đề, dẫn đến cách giải quyết vấn đề dễ dãi, thiếu tính thuyết phục; yêu cầu đặt ra quá sức đối với những diễn viên không chuyên. Bên cạnh các đội có đầu tư tốt về phục trang, đạo cụ, hình ảnh minh họa thì vẫn còn một số ít đội trang bị khá sơ sài, trang phục không phù hợp với nhân vật và hoàn cảnh; diễn viên nhiều anh, chị, em lần đầu bước lên sân khấu nhưng không có sự hỗ trợ dìu dắt của người dàn dựng, còn rụt rè, bỡ ngỡ, lúng túng chưa làm chủ được sân khấu…

 

Tiểu phẩm: Lỗi tại tôi. Đơn vị Vĩnh Kim, huyện Châu Thành

 

 Tiểu phẩm: Tôi đã hiểu

 

Liên hoan diễn ra 02 ngày có 613 khán giả tại 02 Cụm tham dự cổ vũ, động viên các đơn vị tham gia. Một số đại biểu được hỏi đã đánh giá về nội dung, hình thức, nghệ thuật liên hoan cho biết:

Anh Nguyễn Văn Điệp (huyện Cai Lậy) cho biết: Liên hoan đã mang đến một không khí thi đua sôi nổi, giúp cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh có điều kiện gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức thực tế trong công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở với nhiều các làm hay, sáng tạo, sự gắn kết tinh thần đồng đội, đoàn kết hơn góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Chị Lai Thanh Trúc (thành phố Mỹ Tho) cho biết: Liên hoan để lại ấn tượng tốt đẹp cho chúng tôi, từ khâu tổ chức: BTC đã bố trí nơi ăn, trang điểm, nước uống và công tác phục vụ hậu trường rất tốt. Nhiều thí sinh khi vận động đi thi rất ngán ngại, nhưng khi đến với cuộc thi được xem các đơn vị bạn diễn, công tác tổ chức rất thích tiếp tục tham gia. Nên bản thân thấy rằng Liên hoan rất thiết thực, đề nghị tỉnh, huyện nên tổ chức hàng Năm để các đơn vị có điều kiện giao lưu, học tập kinh nghiệm.

Anh Phan Văn Giùm (huyện Chợ Gạo) cho biết: lần đầu tiên tham dự liên hoan nên anh em rất lo lắng, nhưng khi đến với liên hoan chúng tôi nhận được nhiều cái hay cần học tập từ đơn vị bạn để về đơn vị áp dụng thực hiện tại địa phương. Tôi nghĩ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nên tiếp tục tổ chức Liên hoan để các đơn vị có điều kiện gặp gở chia sẻ kinh nghiệm cùng  nhau.

Bà Lê Thanh Lan, Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống Văn hoá và Gia đình, Phó Chánh Văn Phòng Thường trực BCĐ Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" Phó Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan đánh giá: Liên hoan lần này, chất lượng, hình thức và nội dung được nâng cao, diễn viên tham gia nhiệt tình, tâm huyết. Nội dung của các phần thi được gởi về Ban tổ chức trước khi diễn ra hội thi đúng như qui định. Các đơn vị có quan tâm đầu tư chương trình mang tính nghệ thuật cao trong việc sân khấu hoá phần thi Tự giới thiệu, các Tiểu phẩm được đầu tư dàn dựng công phu, thí sinh tham gia nghiêm túc, trang phục đẹp,.... Tuy nhiên, phần tự giới thiệu của một số đội chưa có tính khái quát cao, chưa nêu được những điểm nổi bật trong hoạt động của địa phương trong xây dựng nông thôn mới, thiếu hình ảnh minh họa, chưa có sự phân bổ đồng đều giữa các thành viên dự thi. Phần thi Tiểu phẩm tác giả chọn nhiều nội dung, nhưng kết cấu rời rạc, đặt tình huống dài dòng không tập trung ở một chủ đề, dẫn đến cách giải quyết vấn đề dễ dãi, thiếu tính thuyết phục; có tiểu phẩm yêu cầu đặt ra quá sức đối với những diễn viên không chuyên. Về phong cách, nhiều thành viên của các đơn vị còn thụ động, thiếu tự tin do chưa quen đứng trên sân khấu lớn,...Vượt qua tất cả những khó khăn, vất vả là lòng nhiệt tình đam mê phong trào của cô chú, anh chị tại cơ sở, Liên hoan đã thành công tốt đẹp, kết quả đạt vượt mong muốn của Ban Chỉ đạo đề ra, là nền tảng để cơ sở có định hướng vững chắc tổ chức khai thác hoạt động các thiết chế văn hoá tại cơ sở trong thời gian tới.

Ban Tổ chức Liên hoan trao giải nhất cho đơn vị Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, 02 Giải nhì đơn vị Tân Phú, thị xã Cai Lậy; Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo; 03 Giải ba: Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo; Mỹ Long, huyện Cai Lậy; Long Hưng, thị xã Gò Công và 16 đơn vị đạt giải khuyến khích.

Ông Nguyễn Đức Đảm, GĐ Sở VHTTDL trao giải nhất đơn vị Mỹ Tịnh An, Huyện Chợ Gạo.

 

Ông Lê Văn Dũng, PGĐ Sở VHTTDL, bà Nguyễn Thị Tiếp, PCTUBND H. Chợ Gạo

      trao giải nhì cho 2 đơn vị Tân Phú, TX Cai Lậy, Tân Thuận Bình, Chợ Gạo

Bà Lương Thị Hoàng Ly, thành viên Ban Giám khảo trao giải ba cho 3 đơn vị: Tân Thuận Bình, Chợ Gạo; Mỹ long, H Cai Lậy; Long Hưng, thị xã Gò Công

 

             

Ngọc Quỳnh (LTL)

Tin liên quan
HỘI THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI 2018.    13/11/2018
Trao 13 giải thưởng Liên hoan CLB gia đình phát triển bền vững; đội phòng, chống bạo lực gia đình    05/11/2018
Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới năm 2018    12/10/2018
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ I, năm 2018”    04/10/2018
Hội nghị trực tuyến của Chính phủ Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018    25/09/2018
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”    04/09/2018
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu    08/08/2018
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”    08/08/2018
Thực trạng và một số giải pháp thực hiện Tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hoá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    02/08/2018
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và Tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”; Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đội phòng,chống bạo lực gia đình của 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Gạo    01/08/2018

Liên kết Liên kết