Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC SAU 10 NĂM THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHÔNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRỂN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Qua 10 năm (2008 – 2018) triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trong đó, phải kể đến những chuyển biến rõ nét về nhận thức, thái độ,  hành vi; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình được nâng lên đã góp phần xây dựng xã hội văn minh giàu đẹp.

Nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và từng bước xây dựng gia đình phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thời gian qua, công tác phòng, chống bạo lực gia đình luôn được các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện có hiệu quả thông qua các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú như: tuyên truyền, cổ động trực quan, qua hệ thống truyền thanh, sinh hoạt chuyên đề, hái hoa dân chủ, hội thi, hội diễn, liên hoan, qua các buổi tập huấn, hội nghị của các ban, ngành đoàn thể, qua những buổi sinh hoạt nhóm của các CLB,… về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo vệ và Chăm sóc, giáo dục trẻ em, Luật Bình đẳng giới, Luật Hình sự và các vấn đền có liên quan đến gia đình, được tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, đã từng bước tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, làm thay đổi hành vi của cán bộ và nhân dân trên địa bàn, từ đó góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trong thời kỳ mới. 

Các liên hoan, Hội thi góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền tại cơ sở

Với phương châm "Phòng hơn chống", Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, nhân dân về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Công tác tuyên truyền được chú trọng, nội dung tuyên truyền được lồng ghép gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và cuộc vận động "Xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh", …Qua 10 năm thực hiện, từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua 7.306 tin, bài viết, phát trên hệ thống truyền thanh tại xã, phường hàng tuần, tháng; xây dựng 4.570 pano, 2400 băng rôn, khẩu hiệu; 86 chuyên trang (Báo Ấp Bắc hàng tháng 01 kỳ: Chuyên trang đời sống văn hoá), 609 chuyên mục nhân các Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Quốc tế hạnh phúc, Ngày Quốc tế về xoá bỏ bạo lực chống lại phụ nữ và trẻ em ngày 25/11, . . . Xây dựng 1.200 tủ sách pháp luật, 35.000 tờ rơi "Hỏi đáp Luật PCBLGĐ", "Tuyên truyền phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước"; 155.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình và 1.019 tiểu phẩm và 562 chương trình văn nghệ với nội dung đa dạng phong phú: Tiểu phẩm, tấu hài về xây dựng gia đình văn hóa; PCBLGĐ, ...  biểu diễn trên địa bàn tỉnh nhằm chuyển tải thông điệp xây dựng gia đình hạnh phúc, PCBLGĐ đến đông đảo người dân. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 173/173 xã có số điện thoại đường dây nóng, báo nhanh, xử lý, ngăn chặn kịp thời những hành vi BLGĐ; 1.969 CLB, Đội nhóm với 49. 390 thành viên tham gia do ngành văn hoá và các tổ chức đoàn hội thành lập; 432 Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 187 cơ sở tư vấn, 184 cơ sở khám chữa bệnh, 292 Đội PCBLGĐ,

Để công tác tuyên truyền và Luật PCBLGĐ đi vào đời sống hiệu quả các ngành, các cấp cần tập trung: Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; Ban Chỉ đạo Công tác gia đình các cấp; phối hợp liên ngành chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành các cấp để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia đình; Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác gia đình các cấp, xây dựng các đề án cụ thể để thực hiện công tác xã hội  hóa gia đình; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Luật Phòng chống BLGĐ, Luật Bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức, tiến tới chuyển đổi hành vi của các tầng lớp nhân dân về BLGĐ. Giáo dục bình đẳng giới phải được thực hiện từ trong gia đình đến nhà trường và xã hội. Nâng cao nhận thức của cả hai giới về quyền và nghĩa vụ của họ trong mối quan hệ với các thành viên trong gia đình. Phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình; vai trò của họ hàng, dòng họ, bởi đây là truyền thống văn hóa của dân tộc sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến việc duy trì sự ổn định, đoàn kết và êm ấm trong đời sống gia đình; Phối hợp và duy trì, phát triển các mô hình Câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững", Đội, nhóm PCBLGĐ; Các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình; thiết lập các đường dây nóng xử lý, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; Giáo dục tiền hôn nhân cho nam nữ thanh niên…; Tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc hỗ trợ các gia đình phát triển kinh tế. Lồng ghép các chương trình và đẩy mạnh hợp tác để phát triển kinh tế gia đình; Nâng cao chất lượng và mở rộng các cơ sở phúc lợi xã hội, giúp đỡ chăm sóc, nuôi dưỡng người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, người khuyết tật, trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Làm tốt công tác hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình và bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân của BLGĐ; trang bị cho nạn nhân BLGĐ kiến thức để tự bảo vệ mình như: Nghề nghiệp độc lập về tài chính, nâng cao trình độ học vấn, cách ứng xử trong gia đình. Xử lý nghiêm người có hành vi BLGĐ…Cần xem việc phòng chống BLGĐ là trách nhiệm chung của mọi gia đình và toàn xã hội để xây dựng gia đình chuẩn mực: no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; Quan tâm nhiều hơn đội ngũ cộng tác viên gia đình, hòa giải viên cơ sở nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động, công tác hòa giải, thu thập thông tin, số liệu và công tác PCBLGĐ; Khen thưởng, tuyên dương kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác gia đình. Có chế độ thù lao, hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia hòa giải, thống kê số liệu tại địa bàn dân cư./.

                                                                  Như Thảo (Thanh Lan)

Tin liên quan
Công tác gia đình có chuyển biến tích cực    16/11/2020
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Bình đẳng giới trong gia đình và tham gia hoạt động cộng đồng trong xây dựng quy ước cộng đồng    20/07/2020
Họp mặt gia đình văn hóa tiêu biểu    01/07/2020
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2019 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”    23/04/2019
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2019    15/03/2019
Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em    08/03/2019
Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới năm 2019    04/03/2019
CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG XÃ HỘI VĂN MINH VÀ PHÁT TRIỂN    31/01/2019
Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba    29/01/2019
HIỆU QUẢ MÔ HÌNH PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH XÃ TÂN THANH, HUYỆN CÁI BÈ    23/01/2019

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết