Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các Nhà văn hóa, Thư viện, Bảo tàng

Thực hiện Kế hoạch "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các Nhà văn hóa, Thư viện, Bảo tàng tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015 - 2020" của Sở VH-TT&DL Tiền Giang, Thư viện tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2020 gồm:

            Phấn đấu 80% học sinh, sinh viên và học viên tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng; phấn đấu 20% - 25% người dân ở khu vực nông thôn, 15% - 20% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng; phấn đấu 50% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc sách; phấn đấu 85% người sử dụng thư viện có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc sách để phục vụ việc học tập, nghiên cứu và giải trí; phấn đấu đạt mức bình quân mỗi người dân trung bình đọc 03 bản sách/năm; phấn đấu số lượt người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện công cộng đạt 1.200.000 lượt/năm + 50% thư viện công cộng có vốn tài liệu tổng hợp đủ khả năng phục vụ mọi đối tượng (thiếu nhi, người khuyết tật và người dân tộc).

Định hướng đến năm 2030: Phấn đấu đạt mức bình quân mỗi người dân trung bình đọc 05 bản sách/năm; phấn đấu số lượt người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện công cộng đạt 1.500.000 lượt/năm - 80% thư viện công cộng có vốn tài liệu tổng hợp đủ khả năng phục vụ mọi đối tượng (thiếu nhi, người khuyết tật và người dân tộc).

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Thư viện tỉnh đề ra nhiều giải pháp như: Thư viện các cấp cần tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo cấp quản lý để đẩy mạnh xã hội hóa, tạo sức mạnh tổng hợp cả về vật chất, trí tuệ và tinh thần nhằm làm phong phú thêm cho các mặt hoạt động thư viện công cộng trên địa bàn. Cần chú trọng vận động, khai thác các nguồn lực trong nhân dân, các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế đóng trên địa bàn cùng tham gia vào công tác thư viện.

Từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện huyện, xã; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ nâng cao trình độ cho các cán bộ thư viện, đáp ứng yêu cầu hiện nay.

Đối với công tác bổ sung sách, báo cần có định mức cụ thể mức đầu tư bổ sung sách, báo mới hàng năm trong nguồn ngân sách văn hóa thông tin của cấp huyện.

Trong công tác phục vụ bạn đọc, cần phải thường xuyên khảo sát lấy ý kiến nhu cầu bạn đọc để nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc. Thường xuyên đổi mới các mô hình tổ chức các hoạt động để thu hút bạn đọc đến với thư viện. Cần xây dựng chương trình phối hợp giữa thư viện với các đơn vị liên quan như thư viện các trường học.

                                                                                           HOA LÝ

          Khai mạc Hội Báo Xuân tại Thư viện

            Tiền Giang năm 2018

Tin liên quan
Đồng chí Nguyễn Đức Đảm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Sở VH-TT&DL    13/11/2018
“DẠY CON LÀM VIỆC NHÀ”    13/11/2018
Liên hoan Ca cảnh Cải lương không chuyên    13/11/2018
Tỉnh Tiền Giang khẩn trương chuẩn bị tổ chức Lễ hội Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Tiền Giang năm 2019    13/11/2018
Tỉnh Tiền Giang chuẩn bị tổ chức Hội xuân Kỷ Hợi năm 2019    13/11/2018
TIỀN GIANG ĐĂNG CAI HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI CÁC TỈNH CỤM SÔNG TIỀN    13/11/2018
Bế giảng lớp tập huấn “Dàn dựng múa ít người”    05/11/2018
Thành lập Đội Kiểm tra liên ngành    31/10/2018
Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức Hội thi Bí thư đoàn giỏi và Trại huấn luyện cán bộ Đoàn tỉnh Tiền Giang năm 2018    31/10/2018
THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH    31/10/2018

Liên kết Liên kết