Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tuyên truyền An toàn giao thông

Để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Pháp luật, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Cai Lậy tổ chức xây dựng kịch bản tuyên truyền lưu động về An toàn giao thông và các qui định về xử phạt vi phạm trên lĩnh vực này. Kịch bản đã được tổ chức báo cáo với các cơ quan chức năng ngày 11/9/2020.

Kịch bản Nhớ đó nhen của tác giả Cẩm Ngọc có thời lượng 30 phút đã tập trung tuyên truyền chủ đề năm an toàn giao thông " Đã uống rượu, bia không lái xe". Nội dung câu chuyện nhằm cao nhận thức của người dân về an toàn giao thông, vận động người dân chấp hành nghiêm Nghị định 100/NĐ-CP của Chính phủ về qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Sau khi tiếp thu các ý kiến và hoàn chỉnh, kịch bản sẽ được tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân trên địa bàn.

                    Buổi báo cáo kịch bản

Thanh Danh

Tin liên quan
Tăng cường hơn nữa công tác quản lý di tích    23/09/2020
Hội thi "Tiếng hát Người cao tuổi"    23/09/2020
Gần 30 tác phẩm ca cổ, ca nhạc viết về Tiền Giang    23/09/2020
Xây dựng Hồ sơ di tích cấp quốc gia đặc biệt Chiến thắng Ấp Bắc    23/09/2020
Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025    23/09/2020
Ký sự "Đời lính chiến"    16/09/2020
Tuyên truyền An toàn giao thông    16/09/2020
Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng    16/09/2020
Thư viện Tiền Giang tiếp nhận tài trợ sách    09/09/2020
Hội thi ảnh thời sự nghệ thuật "Nét đẹp quê hương"    09/09/2020

Liên kết Liên kết