Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy
01/11/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

           Sở VH-TT&DL vừa ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục giai đoạn 2020 - 2022.

          Theo đó, xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện việc ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mê tín dị đoan; hủ tục lạc hậu; văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục; đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống và thực hiện nếp sống văn minh trong đời sống xã hội.

          Tùy theo tình hình thực tiễn của địa phương, đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mê tín dị đoan; hủ tục lạc hậu; văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục.

          Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục.

          Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác hàng năm phải lồng ghép nội dung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục.

          Phối hợp với các ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục.

          Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục.

          Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoạt động thực hành mê tín dị doan, hủ tục lạc hậu và sử dụng, tàng trữ, lưu hành phổ biến văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục.

                                                                                        THANH HẢI

Tin liên quan
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2019    12/11/2019
Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng    12/11/2019
Công nhận thành viên của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam    12/11/2019
Đăng cai tổ chức Cuộc thi Sáng tác ca cổ khu vực ĐBSCL    12/11/2019
Liên hoan ca cảnh không chuyên    12/11/2019
Kỳ vọng Huỳnh Mơ thể hiện vai trò mới của mình    12/11/2019
Tọa đàm chuyên đề “Công tác khoa giáo - văn hóa, văn nghệ của Đảng - thực trạng và giải pháp”    12/11/2019
Nguyễn Đạt - gắn liền với phong trào văn nghệ quân chúng    12/11/2019
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách: 72 câu chuyện cảm động về mẹ    12/11/2019
THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “ĂN UỐNG CHỮA BỆNH THƯỜNG GẶP”    12/11/2019

Liên kết Liên kết