Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Ban hành Chỉ thị quản lý di tích lịch sử - văn hóa
29/06/2020
Giảm font chữ Tăng font chữ

         Huyện Cai Lậy hiện có 9 di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng gồm: 1 di tích cấp quốc gia và 8 di tích cấp tỉnh. Để tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa của huyện trong thời gian tới, ngày 26/6/2020, UBND huyện Cai Lậy ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện.

          Theo đó, các ngành, đoàn thể huyện triển khai thực hiện các nội dung như: Tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về di sản văn hóa nhằm nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của Nhân dân về di sản văn hóa, qua đó phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; thực hiện công tác quản lý Nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn (Theo Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về phân công quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Cai Lậy) để phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa; duy tu, sửa chữa một số di tích có điều kiện gắn với phát triển du lịch, chú trọng đến di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn huyện như: Đình Long Trung, Chiến thắng Ba Rài…; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý di tích cho cán bộ, công chức cấp huyện, xã có liên quan và người trực tiếp trông coi di tích; tổ chức kiểm tra công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa trong học sinh.

Một số hình ảnh di tích Chiến thắng Ba Rài (xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy)

THANH HẢI

Tin liên quan
Thí sinh Tiền Giang dự thi "Chuông vàng vọng cổ"    03/07/2020
Tăng cường hoạt động phục vụ người cao tuổi trong các thư viện công cộng    03/07/2020
Thực tế sáng tác ảnh nghệ thuật    01/07/2020
Thư viện Tiền Giang với những hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2020    30/06/2020
Thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi    29/06/2020
Ban hành Chỉ thị quản lý di tích lịch sử - văn hóa    29/06/2020
Phát động sáng tác chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh    26/06/2020
Hội thi văn nghệ quần chúng    26/06/2020
Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch tổ chức trưng bày, triển lãm thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh 5 năm (2016-2020) và hội chợ thương mại chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI    24/06/2020
Tập huấn Đờn ca tài tử    23/06/2020

Liên kết Liên kết