Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng năm 2017 của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang

Năm 2017 Trung tâm dự kiến bổ sung 01 biên chế Phòng Phong trào và Tổ chức Thi đấu cụ thể:

TT

Điều kiện tuyển dụng

Vị trí việc làm

Trình độ chuyên môn – ngành đào tạo

Ngoại ngữ

Tin học

Đơn vị được phân công

Chức danh

Công việc được phân công

1

Đại học - Thể dục Thể thao (Giáo dục Thể chất)

B

A

Phòng Phong trào và Tổ chức thi đấu

Cán bộ

Nghiệp vụ

Phụ trách công tác tổ chức các giải thể thao

Hồ sơ dự tuyển theo quy định tại Điều 2, Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 22/01/2018 (giờ hành chính).

- Thời gian xét tuyển: trong tháng 01/2018.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổng hợp – Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Tiền Giang. (Số 01, Phan Lương Trực, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang).

 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao

Tin liên quan
Thông báo tuyển sinh học sinh năng khiếu bổ sung đợt 2/2018    05/11/2018
Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP    26/09/2018
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức năm 2018.    10/09/2018
Danh ca Minh Cảnh biểu diễn trong Chương trình “Dạ khúc tri âm”    15/06/2018
Tuyên truyền tuyển sinh Cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ"    15/06/2018
Cảnh giác việc vận động bán vé xem nghệ thuật gây quỹ từ thiện    18/05/2018
Cung cấp thông tin, viết tin, bài cho Bản tin điện tử cải cách hành chính    26/04/2018
Thông báo tuyển sinh học sinh năng khiếu bổ sung đợt 1-2018    23/04/2018
MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “TRI THỨC TRẺ VÌ GIÁO DỤC” NĂM 2018    11/04/2018
Mời tham gia Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2018    06/04/2018

Thông báo Thông báo

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng năm 2017 của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang

Năm 2017 Trung tâm dự kiến bổ sung 01 biên chế Phòng Phong trào và Tổ chức Thi đấu cụ thể:

TT

Điều kiện tuyển dụng

Vị trí việc làm

Trình độ chuyên môn – ngành đào tạo

Ngoại ngữ

Tin học

Đơn vị được phân công

Chức danh

Công việc được phân công

1

Đại học - Thể dục Thể thao (Giáo dục Thể chất)

B

A

Phòng Phong trào và Tổ chức thi đấu

Cán bộ

Nghiệp vụ

Phụ trách công tác tổ chức các giải thể thao

Hồ sơ dự tuyển theo quy định tại Điều 2, Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 22/01/2018 (giờ hành chính).

- Thời gian xét tuyển: trong tháng 01/2018.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổng hợp – Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Tiền Giang. (Số 01, Phan Lương Trực, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang).

 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao


Tin liên quan
Thông báo tuyển sinh học sinh năng khiếu bổ sung đợt 2/2018    05/11/2018
Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP    26/09/2018
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức năm 2018.    10/09/2018
Danh ca Minh Cảnh biểu diễn trong Chương trình “Dạ khúc tri âm”    15/06/2018
Tuyên truyền tuyển sinh Cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ"    15/06/2018
Cảnh giác việc vận động bán vé xem nghệ thuật gây quỹ từ thiện    18/05/2018
Cung cấp thông tin, viết tin, bài cho Bản tin điện tử cải cách hành chính    26/04/2018
Thông báo tuyển sinh học sinh năng khiếu bổ sung đợt 1-2018    23/04/2018
MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “TRI THỨC TRẺ VÌ GIÁO DỤC” NĂM 2018    11/04/2018
Mời tham gia Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2018    06/04/2018

Liên kết Liên kết