Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức năm 2018.

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2018.

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Tiền Giang cần tuyển dụng 01 viên chức làm việc tại Đội chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị.

 

I/ Chỉ tiêu:

- 01 chỉ tiêu: tốt nghiệp Đại học Văn hóa – Du lịch hoặc Cử nhân kinh tế.

- Ngạch tuyển dụng: chuyên viên hoặc tương đương.

 

II/ Điều kiện:

Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Có văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có sức khỏe tốt, chịu khó hoàn thành nhiệm vụ;

- Chỉ nhận nam, không nhận nữ.

 

III/ Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

 

IV/ Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

          - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 06/9/2018 đến hết ngày 28/9/2018

          - Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng (phòng Tổ chức – Hành chính) số 101, Lê Lợi, phường 01, Tp. Mỹ Tho. Điện thoại: 02733876398.

Tin liên quan
Thông báo tuyển sinh học sinh năng khiếu bổ sung đợt 2/2018    05/11/2018
Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP    26/09/2018
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức năm 2018.    10/09/2018
Danh ca Minh Cảnh biểu diễn trong Chương trình “Dạ khúc tri âm”    15/06/2018
Tuyên truyền tuyển sinh Cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ"    15/06/2018
Cảnh giác việc vận động bán vé xem nghệ thuật gây quỹ từ thiện    18/05/2018
Cung cấp thông tin, viết tin, bài cho Bản tin điện tử cải cách hành chính    26/04/2018
Thông báo tuyển sinh học sinh năng khiếu bổ sung đợt 1-2018    23/04/2018
MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “TRI THỨC TRẺ VÌ GIÁO DỤC” NĂM 2018    11/04/2018
Mời tham gia Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2018    06/04/2018

Thông báo Thông báo

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức năm 2018.

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2018.

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Tiền Giang cần tuyển dụng 01 viên chức làm việc tại Đội chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị.

 

I/ Chỉ tiêu:

- 01 chỉ tiêu: tốt nghiệp Đại học Văn hóa – Du lịch hoặc Cử nhân kinh tế.

- Ngạch tuyển dụng: chuyên viên hoặc tương đương.

 

II/ Điều kiện:

Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Có văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có sức khỏe tốt, chịu khó hoàn thành nhiệm vụ;

- Chỉ nhận nam, không nhận nữ.

 

III/ Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

 

IV/ Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

          - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 06/9/2018 đến hết ngày 28/9/2018

          - Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng (phòng Tổ chức – Hành chính) số 101, Lê Lợi, phường 01, Tp. Mỹ Tho. Điện thoại: 02733876398.


Tin liên quan
Thông báo tuyển sinh học sinh năng khiếu bổ sung đợt 2/2018    05/11/2018
Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP    26/09/2018
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức năm 2018.    10/09/2018
Danh ca Minh Cảnh biểu diễn trong Chương trình “Dạ khúc tri âm”    15/06/2018
Tuyên truyền tuyển sinh Cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ"    15/06/2018
Cảnh giác việc vận động bán vé xem nghệ thuật gây quỹ từ thiện    18/05/2018
Cung cấp thông tin, viết tin, bài cho Bản tin điện tử cải cách hành chính    26/04/2018
Thông báo tuyển sinh học sinh năng khiếu bổ sung đợt 1-2018    23/04/2018
MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “TRI THỨC TRẺ VÌ GIÁO DỤC” NĂM 2018    11/04/2018
Mời tham gia Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2018    06/04/2018

Liên kết Liên kết