Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra sản phẩm hàng hóa văn hóa
04/12/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

     Thời gian qua có một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã nhập khẩu hoặc tìm cách đưa vào Việt Nam hàng hóa thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có hàng hóa văn hóa, ấn phẩm tuyên truyền xuất hiện hình ảnh "đường lưỡi bò" và các nội dung vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Để đảm bảo phát hiện kịp thời và ngăn chặn các sản phẩm, hàng hóa văn hóa có nội dung vi phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh văn hóa và an ninh quốc gia của Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 4741/BVHTTDL-KHTC ngày 27 tháng 11 năm 2019, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

     - Tăng cường theo dõi, kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và phối hợp với cơ quan hải quan, quản lý thị trường và các lực lượng liên quan để thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm, hàng hóa văn hóa trên thị trường. Cấm mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, phân phối, phố biến, lưu thông, xuất khẩu, nhập khẩu tất cả sản phẩm, hàng hóa văn hóa có nội dung trái với đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm các quy định pháp luật.

     - Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, tiến hành kiểm tra chuyên ngành, thẩm định nội dung sản phẩm, hàng hóa văn hóa nhập khẩu theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật đến các doanh nghiệp, tổ chức, người dân nâng cao cảnh giác, không mua, sử dụng, phổ biến các hàng hóa có nội dung vi phạm pháp luật.

     - Chủ động báo cáo chính xác, kịp thời, phát hiện, ngăn chặn các phương thức thủ đoạn tuyên truyền văn hóa phẩm, hành vi gian lận thương mại, nhập khẩu, xuất khẩu, lưu hành, phổ biến trái phép sản phẩm, hàng hóa văn hóa trên thị trường.

      Thực hiện chỉ đạo của Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang đã triển khai nội dung đến các phòng, đơn vị trực thuộc nâng cao cảnh giác, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra sản phẩm, hàng hóa văn hóa nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hình thức, thủ đoạn tuyên truyền văn hóa phẩm gây ảnh hưởng đến an ninh, chủ quyền quốc gia và các hành vi vi phạm khác có liên quan.

Vu Lan

Tin liên quan
Chương trình phối hợp phục vụ học tập suốt đời cho người khiếm thị    20/02/2020
Thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke    20/02/2020
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2020    20/02/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020    20/02/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020    20/02/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” trên địa bàn tỉnh năm 2020    20/02/2020
Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona gây ra có liên quan đến yếu tố nước ngoài.    14/02/2020
Không phân biệt, đối xử với người nước ngoài trong việc phòng chống dịch bệnh do nCoV gây ra.    14/02/2020
THƯ VIỆN TỈNH TIỀN GIANG GIỚI THIỆU SÁCH “ĂN UỐNG CHỮA BỆNH THƯỜNG GẶP”    14/02/2020
CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG CỦA THƯ VIỆN TỈNH TIỀN GIANG    14/02/2020

Liên kết Liên kết