Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Mời viết bài cho Bản tin Đối ngoại Tiền Giang
22/02/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

Sở Ngoại vụ Tiền Giang mời viết bài cho Bản tin đối ngoại Tiền Giang nhằm thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thông tin về những thành tựu đổi mới của địa phương, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại - du lịch; quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử văn hóa, bản sắc Việt Nam và các giá trị văn hóa của tỉnh đến các nước trên thế giới và kiều bào ta ở nước ngoài; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan khác về hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

          Bài viết chuyển về Ban Biên tập Bản tin Đối ngoại Tiền Giang theo địa chỉ email: sngv.bbtttdn@tiengiang.gov.vn.      

                                                                                              THANH HẢI  

Tin liên quan
Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển viên chức năm 2020    14/05/2020
Cung cấp ảnh Di sản thế giới của Việt Nam    28/05/2020
Tuyên truyền cho cuộc thi Clip quảng bá Du lịch Việt Nam    26/05/2020
Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020    14/05/2020
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020    14/05/2020
V/v tăng cường phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19    11/05/2020
Thông báo đấu giá tài sản    29/04/2020
Quy chế cuộc đấu giá tài sản    29/04/2020
Thông báo đấu giá tài sản    14/02/2020
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    12/02/2020

Liên kết Liên kết