Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Mời viết bài cho Bản tin Đối ngoại Tiền Giang

Sở Ngoại vụ Tiền Giang mời viết bài cho Bản tin đối ngoại Tiền Giang nhằm thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thông tin về những thành tựu đổi mới của địa phương, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại - du lịch; quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử văn hóa, bản sắc Việt Nam và các giá trị văn hóa của tỉnh đến các nước trên thế giới và kiều bào ta ở nước ngoài; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan khác về hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

          Bài viết chuyển về Ban Biên tập Bản tin Đối ngoại Tiền Giang theo địa chỉ email: sngv.bbtttdn@tiengiang.gov.vn.      

                                                                                              THANH HẢI  

Tin liên quan
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020    28/07/2020
Danh sách các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2020    24/06/2020
Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang" năm 2019-2020    18/06/2020
Kết quả nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu thầu    09/06/2020
Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển viên chức năm 2020    03/06/2020
Cung cấp ảnh Di sản thế giới của Việt Nam    28/05/2020
Tuyên truyền cho cuộc thi Clip quảng bá Du lịch Việt Nam    26/05/2020
Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020    14/05/2020
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020    14/05/2020
V/v tăng cường phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19    11/05/2020

Liên kết Liên kết