Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

Hội diễn đàn, hát dân ca

Theo thông báo của Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL), Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền sẽ được tổ chức vào tháng 10-2018, tại tỉnh Quảng Ninh, với sự tham gia của tỉnh, thành trên tòa quốc.

          Nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam; truyền thống đoàn kết gắn bó giữa cộng đồng các dân tộc; phản ánh những đổi thay, những thành tựu của đất nước trên đường xây dựng và phát triển . Giáo dục truyền thống cách mạng, nêu tấm gương người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất; xây dựng nông thôn mới. Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

          Hình thức thể hiện là đàn, hát, múa dân gian; thời lượng chương trình của mỗi đơn vị tối đa 35 phút.

                                                                                                   HOA LÝ

Tin liên quan
Viết bài giới thiệu về lễ hội di sản văn hóa phi vật thể quốc gia    18/10/2018
Thư Viện Tỉnh Tiền Giang kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018)    18/10/2018
Liên hoan Đờn ca tài tử nông dân “Chung tay xây dựng nông thôn mới”    18/10/2018
Biểu diễn miễn phí Chương trình nghệ thuật “Dạ khúc tri âm” lần thứ XIII    18/10/2018
VIẾT HAY KHÔNG KHÓ    18/10/2018
Thực hiện hiệu quả Tiêu chí Văn hóa giao thông đường bộ    12/10/2018
Tham gia Hội thi tiếng hát người khuyết tật    10/10/2018
Xây dựng 12 chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân    10/10/2018
Thư Viện Tỉnh Tiền Giang Giới Thiệu Sách    10/10/2018
Hoạt động chào mừng kỷ niệm 20/10    10/10/2018

Thông báo Thông báo

Hội diễn đàn, hát dân ca

Theo thông báo của Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL), Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền sẽ được tổ chức vào tháng 10-2018, tại tỉnh Quảng Ninh, với sự tham gia của tỉnh, thành trên tòa quốc.

          Nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam; truyền thống đoàn kết gắn bó giữa cộng đồng các dân tộc; phản ánh những đổi thay, những thành tựu của đất nước trên đường xây dựng và phát triển . Giáo dục truyền thống cách mạng, nêu tấm gương người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất; xây dựng nông thôn mới. Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

          Hình thức thể hiện là đàn, hát, múa dân gian; thời lượng chương trình của mỗi đơn vị tối đa 35 phút.

                                                                                                   HOA LÝ


Tin liên quan
Viết bài giới thiệu về lễ hội di sản văn hóa phi vật thể quốc gia    18/10/2018
Thư Viện Tỉnh Tiền Giang kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018)    18/10/2018
Liên hoan Đờn ca tài tử nông dân “Chung tay xây dựng nông thôn mới”    18/10/2018
Biểu diễn miễn phí Chương trình nghệ thuật “Dạ khúc tri âm” lần thứ XIII    18/10/2018
VIẾT HAY KHÔNG KHÓ    18/10/2018
Thực hiện hiệu quả Tiêu chí Văn hóa giao thông đường bộ    12/10/2018
Tham gia Hội thi tiếng hát người khuyết tật    10/10/2018
Xây dựng 12 chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân    10/10/2018
Thư Viện Tỉnh Tiền Giang Giới Thiệu Sách    10/10/2018
Hoạt động chào mừng kỷ niệm 20/10    10/10/2018

Liên kết Liên kết