Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Cuộc thi viết về những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Gương sáng làm theo lời Bác”
13/03/2019

Nhằm giới thiệu và tôn vinh những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức cao quý, có việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện rõ tinh thần vì mọi người, nói đi đôi với làm, tận tụy với công việc, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; những việc làm của những điển hình ấy có tác động mạnh mẽ, tạo động lực cho quá trình nhận thức và rèn luyện của nhiều người, có sức lay động và lan tỏa trong nội bộ Đảng và trong xã hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát động cuộc thi viết về những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuộc thi dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong Khối, bài viết có thể do cá nhân hoặc nhóm tác giả cùng viết, một cá nhân hoặc một nhóm tác giả có thể viết nhiều bài. Nhân vật của bài viết là những việc tốt có thật trong cuộc sống của nhân vật có tác động mạnh mẽ, tạo động lực cho quá trình nhận thức và rèn luyện của người viết. Nội dung bài viết phản ánh nhân vật một cách toàn diện hoặc một mặt nổi bật với hình thức thi viết, độ dài bài viết khoảng 1.300 - 1.500 từ, đánh máy trên khổ giấy A4, font Times New Roman, có ảnh của nhân vật (ảnh hoạt động hoặc ảnh chân dung). Các tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể trực thuộc gởi bài viết dự thi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hạn cuối đến ngày 10/6/2019.

Theo đó, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai cuộc thi viết về những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề "Gương sáng làm theo lời Bác" đến các chi bộ, các tổ chức chính trị-xã hội để đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tham gia cuộc thi.

Đây là hoạt động thiết thực khơi dậy những tiềm năng tốt đẹp vốn tiềm ẩn trong mỗi người, cổ vũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Khối rèn luyện đạo đức cách mạng; làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; xây dựng văn hoá, nền tảng tinh thần xã hội vững chắc./.

 

                                                                                      Mỹ Ngọc

 

 

 

                          

  

 

 

Tin liên quan
V/v giảm mức thu phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nôi địa và phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch    06/01/2021
Về việc thay đổi trụ sở làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    18/11/2020
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020    28/07/2020
Danh sách các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2020    24/06/2020
Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang" năm 2019-2020    18/06/2020
Kết quả nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu thầu    09/06/2020
Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển viên chức năm 2020    03/06/2020
Cung cấp ảnh Di sản thế giới của Việt Nam    28/05/2020
Tuyên truyền cho cuộc thi Clip quảng bá Du lịch Việt Nam    26/05/2020
Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020    14/05/2020

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết