Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Chuẩn bị vận hành Trung tâm hành chính công tỉnh vào đầu năm 2020
09/09/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

     Dự kiến Trung tâm sẽ vận hành vào tháng 01 năm 2020, giai đoạn đầu sẽ có 08 sở gồm: Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Lao động-Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Công thương thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm dịch vụ hành chính và Bưu chính tỉnh thực hiện dịch vụ bưu chính. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở sẽ được giải quyết tại Trung tâm, trừ những thủ tục đặc thù không thể giải quyết tại Trung tâm.

     Để chuẩn bị cho việc vận hành Trung tâm, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, lập danh sách nhân sự được cử đến làm việc tại Trung tâm, thủ tục hành chính và yêu cầu về trang thiết bị gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để có phương án bố trí nhân sự và trang thiết bị cần thiết cho việc hoạt động của Trung tâm vào đầu năm 2020.

     Việc thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang là một bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hành chính nhà nước, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử phục vụ nhân dân, tạo mội trường thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới./.

Vu Lan

Tin liên quan
Đình Phú Kết, Chợ Gạo - Ngôi đình qua ba thế kỷ    29/05/2020
Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh    26/05/2020
Tuyển sinh Cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ”    22/05/2020
Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa cấp xã    22/05/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức liên hoan “Chung tay xây dựng nông thôn mới” tỉnh Tiền Giang năm 2020    22/05/2020
Thông tin chuyên đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng    18/05/2020
Biểu diễn Đờn ca tài tử - Trích đoạn cải lương    18/05/2020
Liên hoan ảnh nghệ thuật    15/05/2020
Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đê án hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa cấp xã    14/05/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách mới: "DẪU KHÔNG NHÌN THẤY NẮNG'    12/05/2020

Liên kết Liên kết