Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Ban hành Chỉ thị quản lý di tích lịch sử - văn hóa
29/06/2020
Giảm font chữ Tăng font chữ

         Huyện Cai Lậy hiện có 9 di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng gồm: 1 di tích cấp quốc gia và 8 di tích cấp tỉnh. Để tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa của huyện trong thời gian tới, ngày 26/6/2020, UBND huyện Cai Lậy ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện.

          Theo đó, các ngành, đoàn thể huyện triển khai thực hiện các nội dung như: Tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về di sản văn hóa nhằm nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của Nhân dân về di sản văn hóa, qua đó phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; thực hiện công tác quản lý Nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn (Theo Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về phân công quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Cai Lậy) để phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa; duy tu, sửa chữa một số di tích có điều kiện gắn với phát triển du lịch, chú trọng đến di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn huyện như: Đình Long Trung, Chiến thắng Ba Rài…; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý di tích cho cán bộ, công chức cấp huyện, xã có liên quan và người trực tiếp trông coi di tích; tổ chức kiểm tra công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa trong học sinh.

Một số hình ảnh di tích Chiến thắng Ba Rài (xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy)

THANH HẢI

Tin liên quan
Tiền Giang tham gia liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc    06/08/2020
Tổ chức Hội thảo "Đảm bảo bình đẳng giới trong đời sống gia đình, xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới" cho công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang năm 2020    06/08/2020
Treo cờ, pano trên các trục đường chính phục vụ đại hội đảng các cấp    03/08/2020
Tham gia Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc    03/08/2020
Giao lưu đờn ca tài tử Tiền Giang - Đồng Nai    28/07/2020
Phối hợp tổ chức lớp tập huấn Công tác phòng, chống tội phạm và Hội thảo "Đánh giá thực trạng, tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động du lịch trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại Tiền Giang    27/07/2020
Lễ công bố Quyết định công nhận thị xã Cai Lậy là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Tiền Giang    21/07/2020
Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý di sản văn hóa    20/07/2020
Tổng kết hoạt động các Câu lạc bộ năm 2019    15/07/2020
Tham gia liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc    07/07/2020

Liên kết Liên kết