Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2020
27/03/2020
Giảm font chữ Tăng font chữ

     Nhằm ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp chặt chẽ với cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2020.

     Theo Kế hoạch, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2020 tập trung vào các nội dung sau: ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan Nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực; phát triển hạ tầng kỹ thuật; đảm bảo an toàn thông tin; xây dựng thành phố thông minh;...Kế hoạch đã đưa ra nhiều giải pháp tổ chức thực hiện, trong đó đẩy mạnh gắn kết chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, tập trung đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến nền hành chính công khai, minh bạch, tạo sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp; rà soát, bổ sung nội dung ứng dụng công nghệ thông tin vào tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh đảm bảo với công tác cải cách hành chính của các cơ quan Nhà nước.

     Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2020 góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, phục vụ tổ chức, doanh nghiệp, công dân và ứng dụng công nghệ thông tin thu hút đầu tư, thu hút phát triển kinh tế xã hội./.

 

                                                                                        Thanh Yến

Tin liên quan
Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh    26/05/2020
Tuyển sinh Cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ”    22/05/2020
Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa cấp xã    22/05/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức liên hoan “Chung tay xây dựng nông thôn mới” tỉnh Tiền Giang năm 2020    22/05/2020
Thông tin chuyên đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng    18/05/2020
Biểu diễn Đờn ca tài tử - Trích đoạn cải lương    18/05/2020
Liên hoan ảnh nghệ thuật    15/05/2020
Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đê án hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa cấp xã    14/05/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách mới: "DẪU KHÔNG NHÌN THẤY NẮNG'    12/05/2020
Tỉnh Tiền Giang có chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới    11/05/2020

Liên kết Liên kết