Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” trên địa bàn tỉnh năm 2020
20/02/2020
Giảm font chữ Tăng font chữ

     Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020.

     Năm 2020, tỉnh Tiền Giang tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: Hoàn chỉnh, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật để đăng tải trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; Tham gia cập nhật, khai thác, sử dụng nhóm thông tin do Bộ Tư pháp xây dựng; Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên sóng truyền hình; Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

     Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân./.

 

                                                                                        Thanh Yến

Tin liên quan
Phòng, chống dịch Covid - 19 trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch    01/04/2020
THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: “800 MẸO VẶT HAY DỄ ỨNG DỤNG TRONG CUỘC SỐNG”    27/03/2020
Sáng tác ca khúc và bài ca vọng cổ về Tiền Giang    27/03/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020    27/03/2020
CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19    27/03/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch    27/03/2020
Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    27/03/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2020    27/03/2020
Thư viện tỉnh tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn    27/03/2020
Hoạt động văn hóa - thể thao chào mừng các ngày lễ lớn    27/03/2020

Liên kết Liên kết