Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2030
11/04/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

     Nhằm xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực du lịch của tỉnh có quy mô, cơ cấu, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hội nhập, tạo ra lực lượng lao động có kiến thức, kỹ năng ngày càng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2030.

     Theo Kế hoạch, tỉnh Tiền Giang phấn đấu đạt được các mục tiêu cụ thể sau: 100% cán bộ, công chức quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực du lịch được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch; 100% người quản lý và viên chức tại các doanh nghiệp, các  điểm du lịch, các khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tàng tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh doanh về du lịch; 90% người lao động trực tiếp tại các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ về du lịch; 80% các hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư đang kinh doanh, khai thác các dịch vụ du lịch tại địa bàn các huyện, thành, thị được tập huấn nghiệp vụ về du lịch cộng đồng.

     Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập kế hoạch xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù về các tuyến, điểm du lịch của tỉnh, gắn hoạt động du lịch với các hoạt động có liên quan, tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch để thu hút khách và khai thác tốt tìm năng, lợi thế của du lịch tỉnh nhà; đồng thời, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực du lịch trong việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ ở doanh nghiệp du lịch.

     Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, chuyên nghiệp hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch, góp phần nhanh chóng đưa du lịch Tiền Giang trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của địa phương./.

Minh Nguyệt

Tin liên quan
Tổng cục Du lịch ban hành văn bản thực hiện quy định mua bảo hiểm cho khách du lịch trong thời gian thực hiện chương trình du lịch    15/07/2019
Tiền Giang tham gia Tuần lễ Du lịch Đồng Tháp 2019    12/07/2019
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch    21/06/2019
Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước    21/06/2019
Một số nội dung liên quan đến các công trình du lịch trong Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ    21/06/2019
Ngành du lịch Tiền Giang hưởng ứng ngày môi trường thế giới    13/06/2019
Tiền Giang dự Hội thảo Tiềm năng và giải pháp phát triển Làng Văn hóa – du lịch huyện Chợ Lách    10/06/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Điểm du lịch Điền Lan Thôn Trang xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang    22/05/2019
Thực hiện quy định của Luật Du lịch số 09/2017/QH14    21/05/2019
Bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon, ống hút nhựa, cốc nhựa dùng một lần    21/05/2019

Liên kết Liên kết