Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi
29/06/2020
Giảm font chữ Tăng font chữ

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 11/6/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh, từ năm 2013 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Người cao tuổi tỉnh đã ký kết 02 Chương trình phối hợp "Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của người cao tuổi và tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững".

Căn cứ nội dung phối hợp, 2 đơn vị đã tổ chức 4 cuộc "Hội thao người cao tuổi"  và 3 cuộc Hội thi "Tiếng hát Người cao tuổi" cấp tỉnh, thu hút trên 1700 lượt cụ ông, cụ bà là vận động viên, diễn viên ở khắp các huyện, thành, thị trong tỉnh tham thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ thật sôi nổi, hào hứng. Đây là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng phong trào văn hóa - thể thao người cao tuổi, tạo điều kiện giao lưu, học tập kinh nghiệm nghề nghiệp, phát huy tính gương mẫu của người cao tuổi trong việc vận động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng" tại địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII "Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI "Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh Hội thi "Tiếng hát Người cao tuổi" cấp tỉnh

THANH HẢI

Tin liên quan
Thí sinh Tiền Giang dự thi "Chuông vàng vọng cổ"    03/07/2020
Tăng cường hoạt động phục vụ người cao tuổi trong các thư viện công cộng    03/07/2020
Thực tế sáng tác ảnh nghệ thuật    01/07/2020
Thư viện Tiền Giang với những hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2020    30/06/2020
Thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi    29/06/2020
Ban hành Chỉ thị quản lý di tích lịch sử - văn hóa    29/06/2020
Phát động sáng tác chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh    26/06/2020
Hội thi văn nghệ quần chúng    26/06/2020
Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch tổ chức trưng bày, triển lãm thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh 5 năm (2016-2020) và hội chợ thương mại chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI    24/06/2020
Tập huấn Đờn ca tài tử    23/06/2020

Liên kết Liên kết