Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 11/6/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh, từ năm 2013 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Người cao tuổi tỉnh đã ký kết 02 Chương trình phối hợp "Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của người cao tuổi và tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững".

Căn cứ nội dung phối hợp, 2 đơn vị đã tổ chức 4 cuộc "Hội thao người cao tuổi"  và 3 cuộc Hội thi "Tiếng hát Người cao tuổi" cấp tỉnh, thu hút trên 1700 lượt cụ ông, cụ bà là vận động viên, diễn viên ở khắp các huyện, thành, thị trong tỉnh tham thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ thật sôi nổi, hào hứng. Đây là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng phong trào văn hóa - thể thao người cao tuổi, tạo điều kiện giao lưu, học tập kinh nghiệm nghề nghiệp, phát huy tính gương mẫu của người cao tuổi trong việc vận động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng" tại địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII "Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI "Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh Hội thi "Tiếng hát Người cao tuổi" cấp tỉnh

THANH HẢI

Tin liên quan
Chiếu phim màn ảnh rộng phục vụ Tết Tân Sửu    19/01/2021
Tiền Giang: 5 địa phương bắn pháo hoa tầm thấp dịp Tết Nguyên đán 2021    18/01/2021
Tiền Giang đoạt 4 giải thưởng    15/01/2021
Nâng cao hiệu quả hoạt động các Trung tâm văn hóa - thể thao, nhà văn hóa    15/01/2021
Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh -Một biểu tượng văn hóa, lịch sử    15/01/2021
Tiền Giang với nét văn hóa chưng nghi dịp lễ, tết    15/01/2021
Trao giải Cuộc thi Sáng tác biểu tượng (logo) huyện Chợ Gạo    11/01/2021
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2021    11/01/2021
Văn hóa phải thực sự là nền tảng, nguồn lực phát triển đất nước    08/01/2021
Hội thi karaoke xã Tân Trung    06/01/2021

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết