Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
26/05/2020
Giảm font chữ Tăng font chữ

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Sở VH-TT&DL: Tăng cường tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về di sản văn hóa bằng các phương thức đặc thù của ngành nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân về di sản văn hóa, qua đó phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn (theo Quyết định số 4581/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang quy định phân công quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang) để phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, đặc biệt là các di tích lịch sử cách mạng; tham mưu UBND tỉnh đầu tư, nâng cấp một số di tích có điều kiện gắn với phát triển du lịch, chú trọng đến cụm di tích cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh như: các địa điểm liên quan đến cuộc khởi nghĩa Anh hùng dân tộc Trương Định (đền thờ, lăng mộ, tượng đài, Ao Dinh, Đám lá tối trời); đền thờ Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng (Lăng Hoàng Gia); nhà Đốc Phủ Hải; Lũy Pháo Đài; Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút; Đình Long Hưng; Chiến thắng Ấp Bắc; Làng cổ Đông Hòa Hiệp...; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý di tích cho cán bộ cấp huyện, cấp xã có liên quan và người trực tiếp trông coi di tích; tổ chức kiểm tra công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng; việc sửa chữa, nâng cấp các di tích; phối hợp với các địa phương, đơn vị triển khai lập hồ sơ xếp hạng, cắm mốc di tích đối với các di tích đã xếp hạng và chưa xếp hạng; phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa trong học sinh, sinh viên.

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo tồn và phát huy giá trị các di tích. Việc tu bổ, sửa chữa, tôn tạo di tích do UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện nhưng phải có ý kiến thống nhất của Sở VH-TT&DL. Đối với di tích cấp quốc gia phải được Bộ VH-TT&DL thông qua.

                                                                          THANH HẢI

Tin liên quan
Thí sinh Tiền Giang dự thi "Chuông vàng vọng cổ"    03/07/2020
Tăng cường hoạt động phục vụ người cao tuổi trong các thư viện công cộng    03/07/2020
Thực tế sáng tác ảnh nghệ thuật    01/07/2020
Thư viện Tiền Giang với những hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2020    30/06/2020
Thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi    29/06/2020
Ban hành Chỉ thị quản lý di tích lịch sử - văn hóa    29/06/2020
Phát động sáng tác chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh    26/06/2020
Hội thi văn nghệ quần chúng    26/06/2020
Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch tổ chức trưng bày, triển lãm thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh 5 năm (2016-2020) và hội chợ thương mại chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI    24/06/2020
Tập huấn Đờn ca tài tử    23/06/2020

Liên kết Liên kết