Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi “Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” năm 2019 - 2020
25/03/2020
Giảm font chữ Tăng font chữ

     Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi "Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang" năm 2019-2020 trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động khối Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

     Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu những nội dung về chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, chính quyền số và dịch vụ công trực tuyến được thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tiền Giang. Người dự thi tham gia thi trực tuyến trên website của cuộc thi, trả lời 60 câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm ứng dụng tích hợp trên website trong thời gian tối đa 45 phút.

     Cuộc thi gồm 02 vòng. Vòng loại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thi trong nội bộ cơ quan và đơn vị trực thuộc Sở. Qua kết quả vòng loại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn 10 công chức, viên chức và người lao động đạt kết quả cao nhất để tập trung tham dự vòng chung kết cuộc thi cùng với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh.

     Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức, viên chức toàn ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang. Thông qua cuộc thi, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc xây dựng Chính phủ điện tử nói chung và Kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang nói riêng, nhất là cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Tiền Giang, các dịch vụ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, mức độ sử dụng, lệ phí, phí, thời hạn giải quyết, hồ sơ thủ tục, nhằm giúp cho công chức, viên chức thuộc Sở thấy được lợi ích, hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến mang lại, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và kết quả giải quyết thủ tục hành chính./.

 

                                                                                                Thanh Yến

Tin liên quan
Phòng, chống dịch Covid - 19 trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch    01/04/2020
THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: “800 MẸO VẶT HAY DỄ ỨNG DỤNG TRONG CUỘC SỐNG”    27/03/2020
Sáng tác ca khúc và bài ca vọng cổ về Tiền Giang    27/03/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020    27/03/2020
CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19    27/03/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch    27/03/2020
Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    27/03/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2020    27/03/2020
Thư viện tỉnh tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn    27/03/2020
Hoạt động văn hóa - thể thao chào mừng các ngày lễ lớn    27/03/2020

Liên kết Liên kết