Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy
01/11/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

           Sở VH-TT&DL vừa ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục giai đoạn 2020 - 2022.

          Theo đó, xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện việc ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mê tín dị đoan; hủ tục lạc hậu; văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục; đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống và thực hiện nếp sống văn minh trong đời sống xã hội.

          Tùy theo tình hình thực tiễn của địa phương, đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mê tín dị đoan; hủ tục lạc hậu; văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục.

          Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục.

          Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác hàng năm phải lồng ghép nội dung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục.

          Phối hợp với các ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục.

          Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục.

          Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoạt động thực hành mê tín dị doan, hủ tục lạc hậu và sử dụng, tàng trữ, lưu hành phổ biến văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục.

                                                                                        THANH HẢI

Tin liên quan
Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona gây ra có liên quan đến yếu tố nước ngoài.    14/02/2020
Không phân biệt, đối xử với người nước ngoài trong việc phòng chống dịch bệnh do nCoV gây ra.    14/02/2020
THƯ VIỆN TỈNH TIỀN GIANG GIỚI THIỆU SÁCH “ĂN UỐNG CHỮA BỆNH THƯỜNG GẶP”    14/02/2020
CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG CỦA THƯ VIỆN TỈNH TIỀN GIANG    14/02/2020
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020    14/02/2020
Thi sáng tác tranh cổ động    14/02/2020
Mở cửa các di tích để đón khách    11/02/2020
Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.    11/02/2020
Công nhận đề tài, sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực kinh tế-xã hội năm 2019 và lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019    11/02/2020
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách    11/02/2020

Liên kết Liên kết