Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Kế hoạch Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, phương hứớng nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
25/03/2020
Giảm font chữ Tăng font chữ

     Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 12/3/2020 Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang với các nội dung như sau:

      - Nhằm đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 133/QĐ-UBND  ngày 19 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

      - Xác định rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề xuất xây dựng các phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu xây dựng, phát triển của đất nước trong tình hình mới.

      Hình thức tổng kết

      Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp xã không tổ chức hội nghị tổng kết riêng, thực hiện xây dựng và gửi báo cáo tổng kết theo đề cương hướng dẫn kèm theo kế hoạch.

      UBND cấp huyện tổ chức hội nghị tổng kết, xây dựng và gửi báo cáo tổng kết theo đề cương hướng dẫn kèm theo kế hoạch.

Vu Lan

Tin liên quan
Phòng, chống dịch Covid - 19 trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch    01/04/2020
THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: “800 MẸO VẶT HAY DỄ ỨNG DỤNG TRONG CUỘC SỐNG”    27/03/2020
Sáng tác ca khúc và bài ca vọng cổ về Tiền Giang    27/03/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020    27/03/2020
CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19    27/03/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch    27/03/2020
Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    27/03/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2020    27/03/2020
Thư viện tỉnh tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn    27/03/2020
Hoạt động văn hóa - thể thao chào mừng các ngày lễ lớn    27/03/2020

Liên kết Liên kết