Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Ban hành Chỉ thị quản lý di tích lịch sử - văn hóa

         Huyện Cai Lậy hiện có 9 di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng gồm: 1 di tích cấp quốc gia và 8 di tích cấp tỉnh. Để tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa của huyện trong thời gian tới, ngày 26/6/2020, UBND huyện Cai Lậy ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện.

          Theo đó, các ngành, đoàn thể huyện triển khai thực hiện các nội dung như: Tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về di sản văn hóa nhằm nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của Nhân dân về di sản văn hóa, qua đó phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; thực hiện công tác quản lý Nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn (Theo Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về phân công quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Cai Lậy) để phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa; duy tu, sửa chữa một số di tích có điều kiện gắn với phát triển du lịch, chú trọng đến di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn huyện như: Đình Long Trung, Chiến thắng Ba Rài…; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý di tích cho cán bộ, công chức cấp huyện, xã có liên quan và người trực tiếp trông coi di tích; tổ chức kiểm tra công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa trong học sinh.

Một số hình ảnh di tích Chiến thắng Ba Rài (xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy)

THANH HẢI

Tin liên quan
Chiếu phim màn ảnh rộng phục vụ Tết Tân Sửu    19/01/2021
Tiền Giang: 5 địa phương bắn pháo hoa tầm thấp dịp Tết Nguyên đán 2021    18/01/2021
Tiền Giang đoạt 4 giải thưởng    15/01/2021
Nâng cao hiệu quả hoạt động các Trung tâm văn hóa - thể thao, nhà văn hóa    15/01/2021
Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh -Một biểu tượng văn hóa, lịch sử    15/01/2021
Tiền Giang với nét văn hóa chưng nghi dịp lễ, tết    15/01/2021
Trao giải Cuộc thi Sáng tác biểu tượng (logo) huyện Chợ Gạo    11/01/2021
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2021    11/01/2021
Văn hóa phải thực sự là nền tảng, nguồn lực phát triển đất nước    08/01/2021
Hội thi karaoke xã Tân Trung    06/01/2021

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết