Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

NHÂN SỰ MỚI - BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN CƠ SỞ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TIỀN GIANG NHIỆM KỲ 2017 - 2022
17/04/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

     Thực hiện Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Tiền Giang, cùng với Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang, Trường Trung cấp Nghề Giao thông Vận tải Tiền Giang chính thức sáp nhập vào Trường Cao đẳng Tiền Giang, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019. Do đó, Đoàn cơ sở sẽ khuyết đồng chí Bí thư và 01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (02 đồng chí là giáo viên của trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Tiền Giang).

     Được sự chấp thuận của lãnh đạo Đảng ủy Sở, lãnh đạo Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, tiến hành bầu bổ sung các chức danh trong Ban Chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.

     Ngày 09 tháng 4 năm 2019, Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 67-QĐ/ĐTN về việc chuẩn y các chức danh Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2017-2022 cụ thể như sau:

          1. Ông Nguyễn Đoàn Minh Tuấn – Bí thư Đoàn cơ sở.

          2. Ông Trần Ngọc Quốc An – Phó Bí thư Đoàn cơ sở.

          3. Bà Phan Hà Thanh – Phó Bí thư Đoàn cơ sở.

          4. Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ.

          5. Ông Trần Vũ Phương - Ủy viên Ban Thường vụ.

          6. Bà Dương Huỳnh Mai Hương - Ủy viên Ban Chấp hành.

          7. Bà Nguyễn Thanh Trúc - Ủy viên Ban Chấp hành.

          8. Ông Đặng Phước Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành.

          9. Bà Hà Ngọc Dung - Ủy viên Ban Chấp hành.

QUỐC AN

Tin liên quan
Đình Phú Kết, Chợ Gạo - Ngôi đình qua ba thế kỷ    29/05/2020
Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh    26/05/2020
Tuyển sinh Cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ”    22/05/2020
Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa cấp xã    22/05/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức liên hoan “Chung tay xây dựng nông thôn mới” tỉnh Tiền Giang năm 2020    22/05/2020
Thông tin chuyên đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng    18/05/2020
Biểu diễn Đờn ca tài tử - Trích đoạn cải lương    18/05/2020
Liên hoan ảnh nghệ thuật    15/05/2020
Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đê án hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa cấp xã    14/05/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách mới: "DẪU KHÔNG NHÌN THẤY NẮNG'    12/05/2020

Liên kết Liên kết